Hoorzitting commissie bezwaarschriften

Publicatiedatum: Vrijdag 7 december 2018

Op 11 december 2018 houdt de gezamenlijke commissie bezwaarschriften van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert een openbare hoorzitting. Deze hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Cuijk.

De volgende bezwaarschriften worden besproken

18.00 uur Een bezwaarschrift tegen een last onder dwangsom in verband met strijdige bewoning van Louwerenberg 5 te Vianen.
18.30 uur Een bezwaarschrift tegen een last onder dwangsom en een bezwaarschrift tegen een last onder bestuursdwang in verband met geconstateerde overtredingen op de percelen F4071 en F4548 te Mill

Informatie

Sandra van Bergen, secretaris van de commissie bezwaarschriften, telefoon 0486-477277