Losloopterrein Anna van Burenweg wijzigt

Publicatiedatum: Maandag 2 september 2019

In Grave zijn binnen de bebouwde kom diverse losloopterreinen voor honden aangewezen. Hier mag u uw hond vrij - dus zonder riem - uitlaten en kan het dier rennen en spelen met andere honden. Voor de veiligheid van hond én verkeersdeelnemer, zijn eind 2016 bij twee losloopterreinen stukken van het terrein afgerasterd en voorzien van een bankje en afvalbak. Deze afgerasterde veldjes liggen aan de Stoofweg en de Anna van Burenweg.

De voorziening aan de Anna van Burenweg is een druk bezochte ontmoetingsplek voor honden en hun baasjes. Helaas blijkt dit regelmatig tot overlastsituaties te leiden. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom na een zorgvuldige afweging besloten de afrastering op korte termijn te verwijderen. Voor alle duidelijkheid; het losloopterrein blijft in stand maar het afgerasterde deel komt te vervallen. Het afgerasterde veld aan de Stoofweg blijft wel in stand en dient als alternatief voor hondenbezitters die perse binnen een afgerasterd terrein hun hond los willen laten lopen.