Maak kennis met Stichting Grave Promotie

Publicatiedatum: Dinsdag 29 oktober 2019

De aftrap van Stichting GravePromotie vond (min of meer) een maand geleden plaats. Een mooi moment om even stil te staan bij wat deze club voor ons gaat betekenen. Voor degenen die de kick-off gemist hebben: GravePromotie is een club mensen die Grave vanuit toeristisch en economisch perspectief op de kaart wil zetten. De groep wil betere samenwerking stimuleren en Grave vermarkten met een eigen huisstijl. GravePromotie organiseert zelf niet, maar ontwikkelt, stimuleert, verbindt en ondersteunt verenigingen, evenementen en ondernemers met advies en Pr-materiaal. Hierbij wordt gestreefd naar kwaliteit, eenduidigheid, uitstraling en herkenbaarheid.

Vanuit expertise en enthousiasme ondersteunt GravePromotie vrijwilligers die de organisatie van evenementen op hun schouders nemen en daarvoor extra ondersteuning kunnen en willen gebruiken. De stichting kan hulp bieden bij tekstschrijven, social media, fotografie, video-opnames en het ontwikkelen van folders/flyers. Door de ‘G’ van Historisch Grave als label te gebruiken, ziet iedereen in één oogopslag dat het een evenement in de gemeente Grave betreft.

Evenementenagenda

Er is ook een digitale agenda met evenementen in de gemeente Grave. Wanneer u uw evenement aanmeldt op de website "Beleef Historisch Grave" kunnen niet alleen toeristen maar ook andere verenigingen, evenementen en ondernemers zien dat dit evenement op de planning staat. Hiermee kan wellicht voorkomen worden dat evenementen in elkaars vaarwater zitten. Wanneer u een evenement op de agenda plaatst, komt dit ook te staan in de agenda van het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk. Hierdoor blijft de exposure niet beperkt tot Grave, maar wordt het nieuws bekend gemaakt in het gehele Land van Cuijk.

Doelstelling

Het belangrijkste doel van GravePromotie is meer toeristen en recreanten verleiden om naar de gemeente Grave te komen en om langer te blijven. Dit alles om de economische bestedingen te vergroten. Mensen moeten ons ontdekken en wanneer zij het naar hun zin hebben, blijven ze niet alleen langer, maar besteden ze meer, komen ze terug en kunnen ze ook anderen enthousiasmeren om Grave, haar kerkdorpen en fraaie buitengebied een bezoek te brengen. Ook onze eigen inwoners kunnen (blijven) profiteren van een mooi aanbod aan evenementen.

Ondersteuning gemeente

De gemeente Grave ondersteunt de Stichting GravePromotie van harte. Wethouder Rick Joosten is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de promotieclub en het college heeft in september besloten om GravePromotie een subsidie toe te kennen.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Op www.gravepromotie.nl vindt u in het kort informatie over de nieuwe stichting. U kunt er ook een verzoek indienen voor ondersteuning of een idee indienen. Grave Promotie is u graag van dienst en kijkt ernaar uit om samen met u meer toeristen aan te trekken en de leefbaarheid van de burgers in de gemeente Grave te verhogen. Op de website www.beleefhistorischgrave.nl (ook op Facebook) vindt u toeristische informatie voor de gehele gemeente Grave en de agenda met activiteiten.