Meer parkeerplaatsen Visioterrein

Publicatiedatum: Woensdag 4 maart 2020

In week 11 (tussen 9 en 13 maart) wordt er gewerkt op het Visioterrein, aan de zijde van de St. Elisabethstraat in Grave. De parkeermogelijkheden worden daar uitgebreid. De werkzaamheden duren ongeveer drie dagen.

Werkzaamheden

Eerst wordt de grond ontgraven. Deze grond wordt verwerkt in de omgeving van de parkeerplaats. Daarna wordt een menggranulaat van gebroken puin aangebracht. Zo ontstaan vijftig extra, tijdelijke parkeerplaatsen. Deze komen aan de zuidwestkant van de huidige parkeervoorziening. De bestaande inritten naar de parkeerplaatsen blijven bestaan. Ook de boom die in de strook met aan te leggen parkeerplaatsen staat, blijft.

Overlast

Voor de omgeving is niet veel overlast te verwachten. Als die al ontstaat dan is dat tijdelijk. De werkzaamheden duren naar verwachting maximaal drie dagen en er vinden slechts beperkte granulaattransporten plaats. Het werk wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf Willems Winssen B.V. uit Winssen.

Herontwikkeling Visio terrein

Enkele jaren geleden werd het Visioterrein eigendom van de gemeente Grave. Voor de herontwikkeling van dit terrein worden momenteel plannen ontwikkeld. Een gedeelte van het gebied zal in ieder geval een parkeerfunctie krijgen. Dat is nodig om de parkeerdruk in de binnenstad te verlichten. Feitelijk wordt er nu al op het Visioterrein geparkeerd. De gemeente wil die parkeermogelijkheden nu uitbreiden met tijdelijke maatregelen totdat er een meer definitieve herinrichting komt.

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met dhr. R. (Rinus) Arts, Werkorganisatie CGM, via 0486-477277.