Ondertekening samenwerkingsovereenkomst drie-eenheid Velp

Publicatiedatum: Donderdag 28 februari 2019

Donderdag 28 februari 2019 ondertekenden de provincie Noord-Brabant, bouwbedrijf Roelofs & Haase en de gemeente Grave een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de drie-eenheid in Velp. Daarmee is de herontwikkeling van deze drie-eenheid weer in een nieuwe fase aanbeland. De provincie stelt nu ook de subsidie beschikbaar, die eerder gereserveerd stond voor deze drie iconische Brabantse erfgoedcomplexen. Daarbij gaat het om maximaal 550.000 euro voor het Kasteelklooster Bronckhorst en maximaal 950.000 euro voor het Emmausklooster.

Beeldbepalende gebouwen

De drie-eenheid in Velp bestaat uit drie beeldbepalende, voormalige, religieuze gebouwen; het Emmausklooster van de Kapucijnen, het Vincentiuskerkje en het kasteelklooster Bronckhorst. Alle drie de complexen zijn aangewezen als rijksmonument. Door een nieuwe toekomst voor deze gebouwen in Velp te realiseren, wordt de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van Velp verhoogd en wordt met de herbestemming van erfgoed het verhaal van Religieus Brabant verder geschreven.

Kans

Cultuurhistorisch gezien is de drie-eenheid in Velp één van de iconen van Brabant. Drie belangrijke periodes in de religieuze geschiedenis worden hier vertegenwoordigd: het Middeleeuwse Vincentiuskerkje (10e en 12e eeuw), het Emmausklooster uit de refugieperiode (17e en 18e eeuw) en het Redemptoristinnenklooster uit de periode van het rijke Roomse leven (19e – 20e eeuw). De religieuze gebouwen uit deze drie tijdlagen ontmoeten elkaar en het is het geheel van deze verhalen die de drie-eenheid in Velp zo uniek maakt in Brabant. Voorwaarde voor het beschikbaar stellen van de subsidie was een nieuwe bestemming voor de gebouwen. Die is er nu.

Religieus Brabant

Gedeputeerde Henri Swinkels: “Deze drie-eenheid is een belangrijke schakel in het verhaal van religieus Brabant. De verbindings- en verbeeldingskracht van erfgoed is de basis voor ons erfgoedbeleid. Hier zijn prachtige verhalen aan verbonden uit drie belangrijke perioden in de geschiedenis. Het behoud van de drie-eenheid is daarom voor Brabant van belang.”

Videao-testament

De provincie Noord-Brabant heeft een video-testament gemaakt over de drie-eenheid. U kunt die vinden op http://www.brabant.nl/velp.

V.l.n.r. Burgemeester Roolvink, de heer Haase sr. Gedeputeerde Swinkels, de heer Haase jr.