Onze groei naar sociaal ondernemerschap erkend met een PSO-certificering!

Publicatiedatum: Woensdag 2 januari 2019

Onlangs heeft de Werkorganisatie CGM Trede 3 (het hoogste niveau) bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar kunnen we met recht trots op zijn.

Wat is PSO

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Uit de onafhankelijke toetsing blijkt dat wij als Werkorganisatie CGM op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en dat we dat zo goed doen dat we prestatieniveau Trede 3 verdienen.

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij Sociale Werkbedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Meer informatie

Wil je meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl. Daar staat ook een interessante animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt.