Openbaar groen in Grave, renovatie krijgt vervolg

Publicatiedatum: Dinsdag 18 september 2018

De derde fase van de groenrenovatie is voorbereid. Begin oktober 2018 wordt er begonnen met het planten van vaste planten en later volgt de aanplant van heesterbeplanting. Het gaat hierbij vooral om werkzaamheden in het Estersveld, de Stoof, Velp, Gassel, Escharen en de binnenstad van Grave.

Uitgesteld

Achteraf zijn we blij dat we de geplande renovatieaanplant van dit voorjaar hebben moeten uitstellen. Door de recente droogte zou het resultaat slecht zijn geweest. Nu worden deze voorbereide plantvakken dus binnenkort aangeplant. Door het warme en zeer droge weer deze zomer heeft ook veel oudere beplanting geleden. Een deel is afgestorven. Meestal kan veel beplanting zich weer herstellen. Dit proces wachten we daarom zoveel mogelijk af. Alleen beplanting waarvan het nu al zeker is dat deze niet herstelt, wordt gesnoeid en/of vervangen.

Afronding project

In overleg met de Wijkraad Binnenstad worden nu ook enkele kleinere groenvakken aangepakt in Grave. Aanwonenden zijn rechtstreeks geïnformeerd. Het te renoveren groen rondom de Trompetterstraat wordt gelijktijdig uitgevoerd met het nog in voorbereiding zijnde rioleringsproject.

Als laatste projectonderdeel worden nu alle onderhoudsintensieve bomen in de gemeente opnieuw beoordeeld. Daarbij wordt bepaald of en hoe er ingegrepen moet worden, bijvoorbeeld door kap en herplant van nieuwe, toekomstbestendige bomen. Over de resultaten en de hieruit volgende werkzaamheden wordt rechtstreeks gecommuniceerd met de wijk-/dorpsraad en met de bewoners die het aangaan. Tenslotte wordt rondom gerenoveerde groenvakken en bij bomen op een aantal geïnventariseerde plekken de bestrating verbeterd.

Waarom renovatie

Het doel van deze gefaseerde groenrenovatie is om te zorgen voor een prettige, leefbare en veilige buurt. Daarnaast moet het groen inclusief de bomen, toekomstbestendig zijn en gemakkelijker onderhouden kunnen worden. Dat betekent dat er op sommige plekken versoberd wordt (minder onderhoud) maar dat op andere plaatsen juist voor meer kleur en diversiteit wordt gezorgd. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld door het zorgen voor bloeiende heesters en bloembollen. Niet alleen mooi maar ook goed voor het aantrekken van vlinders en bijen.

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met de heer N. Heere, medewerker groenbeheer en –onderhoud via nico.heere@cgm.nl of met de heer M. van Dijk, gebiedstoezichthouder via mark.vandijk@cgm.nl, Werkorganisatie CGM, beiden zijn ook bereikbaar via 0486-477277.