Opnieuw renovatie en omvormingen van openbaar groen in Grave

Publicatiedatum: Donderdag 8 februari 2018

De gemeente Grave heeft de groenaannemer IBN opnieuw opdracht gegeven om tot uitvoering over te gaan aan de hand van de opgestelde renovatieplannen van het groen.

2e fase

Met deze 2e fase wordt in de gemeente Grave een vervolg gegeven aan de vorig plantseizoen opgestarte uitvoering van het meerjarige renovatietraject voor het openbaar groen. Het doel van de werkzaamheden is het groen inclusief de bomen beter beheerbaar te maken en verder te werken aan een prettige, leefbare en veilige groene buurt. Waarbij naast versobering plaats is voor het aanbrengen van kleur in de vorm van bloeiende heesters en bloembollen die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Deze bloembollen uit het groenplan zijn eind vorig jaar in vooraf bepaalde locaties de grond ingegaan en zullen komend voorjaar hun pracht tentoonstellen.

Wanneer

In de komende periode (week 8 tot en met 11-2018) zal de aannemer de renovatie werkzaamheden beginnen met het verwijderen van verouderde beplanting, de bomen die moeten wijken en het bijbehorende grondwerk. Dit om de geplande herplant van bomen, heesters en vaste planten of het maken van (nieuwe) gazons mogelijk te maken vanaf week 11-2018, ook weer gedurende 3 weken is de inschatting. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de planning veranderen.

Waar

In deze 2e fase ligt de focus op de woonwijken Estersveld en de Stoof en de dorpen Velp, Gassel en Escharen. In de wijken de Mars en de Zittert blijven de werkzaamheden nu vooral beperkt tot het inboeten van beplanting en de voorbereidingen en aanplant van nieuwe bomen.

Wijk- en dorpsraden

De uit te voeren werkzaamheden zijn vooraf afgestemd met de wijk- en dorpsraden. Zij hebben de plannen getoetst en er zijn wensen en kritische kanttekeningen van bewoners ingebracht en hierna zijn de groenplannen definitief geworden. Voor vragen over deze procedure en groenplannen kunt u terecht bij uw wijk- of dorpsraad of medewerker Infra beheer en onderhoud Nico Heere.

Plannen

De definitieve groenplannen kunt u als PDF raadplegen in de bijlagen onder aan deze pagina. Op deze plannen staat aangegeven waar de renovatie plaatsvind en of er sprake is van herplant van heesters, hagen of bomen of dat dit wordt omgevormd tot bijvoorbeeld gazon.

Informatie

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de wijk- en dorpsraden of met Nico Heere medewerker groenbeheer en -onderhoud van de gemeente via Nico.Heere@cgm.nl of telefonisch via 0486-477277.

Bijlagen