STILLLEVENS in Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert

Publicatiedatum: Dinsdag 10 september 2019

In het gemeentehuis van Cuijk, het stadhuis van Grave en het gemeentehuis van Mill en Sint Hubert zijn tot eind september zogenaamde ‘STILLLEVENS’ te bekijken. Op elke plek staat één maquette die een belangrijke of bijzondere scène uit de bevrijding van de betreffende gemeente uitbeeldt. De kunstwerken zijn onderdeel van Brabant Remembers.

Brabant Remembers

In 2019 en 2020 vieren we dat Brabant 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn levens voor altijd ingrijpend veranderd. Brabant Remembers vertelt deze bijzondere, inspirerende en persoonlijke verhalen, waarin een levensveranderende keuze centraal staat. Vijfenzeventig verhalen, voor ieder jaar dat we in vrijheid leven één. Met het doel om de impact van de Tweede Wereldoorlog over te dragen, tastbaar en invoelbaar te maken en zo ook de jongere generaties te bereiken. Brabant Remembers is een initiatief van Stichting Crossroads Brabant ‘40-‘45 en wordt mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en vfonds. Meer informatie over de activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding èn de 75 verhalen vindt u op www.brabantremembers.com.

STILLLEVENS

Social designer Rocco Verdult uit Eindhoven heeft van Brabant Remembers de opdracht gekregen om alle verhalen te verbinden en te verbeelden en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Hij heeft het concept van de STILLLEVENS bedacht. STILLLEVEN is een collectie van 75 maquettes (40cm x 40cm) op schaal 1:87/H0. Hierdoor kan het publiek letterlijk om het verhaal heen lopen en zo vanuit verschillende perspectieven naar een sleutelscène kijken die het verhaal kenmerkt. De collectie bestaat voornamelijk uit witte exemplaren waarvan de scène zich overdag afspeelt. De scènes in het donker en in de nacht worden zwart. Slechts de hoofdrolspelers in de scène worden gekleurd om daarmee het publiek te gidsen en een houvast te bieden. Zodoende wordt de menselijke kant van elk verhaal centraal gesteld en krijgt het publiek de kans zelf te interpreteren, te fantaseren of zich in te leven in de situatie van toen. Het publiek kan vervolgens voor zichzelf bepalen om het feitelijke verhaal te gaan lezen of om hierover met anderen in gesprek te gaan.