Supergewone mensen gezocht!

Publicatiedatum: Woensdag 14 november 2018

Er is een tekort aan pleegouders in Nederland. Ook in Noordoost Brabant is behoefte aan meer pleegouders. Iedere maand wachten hier ongeveer 40 kinderen op een pleeggezin.

Een veilige plek om op te groeien

Soms is het voor de veiligheid of ontwikkeling van een kind nodig dat het (tijdelijk) ergens anders gaat wonen. Hierbij hanteren gemeenten het uitgangspunt dat kinderen zoveel als mogelijk opgevangen worden op een plek die op een normale thuissituatie lijkt. Hierbij kun je denken aan gezinshuizen maar ook aan vormen van (deeltijd) pleegzorg. In eerste instantie wordt in de eigen familie of bij bekenden gezocht naar opvang. Lukt dat niet, dan zoekt de instelling voor pleegzorg een geschikt pleeggezin. In regio Noordoost Brabant is Stichting Oosterpoort een van de grootste aanbieders op dit gebied.

Pleegouder worden

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig, voor de pleegkinderen van nu maar ook die van de toekomst. In principe kan iedereen pleegouder worden. Wat telt is dat het kind een fijne gezinssituatie krijgt, met zoveel mogelijk stabiliteit, warmte en veiligheid. In het filmpje vertellen pleegouders wat er zo mooi is aan pleegouder zijn. Bent u mogelijk geïnteresseerd in pleegouderschap? Kijk op www.oosterpoort.org voor meer informatie.