Tekenceremonie Participatieverklaringen in Grave

Publicatiedatum: Woensdag 13 februari 2019

Op maandag 4 februari 2019 ondertekenden statushouders uit de gemeente Grave de participatieverklaring, in het bijzijn van wethouder Anja Henisch, medewerkers en vrijwilligers van Sociom, familie, vrienden en buurtgenoten.

participatieverklaringstraject

De ondertekening is de afsluiting van het participatieverklaringstraject. Met de ondertekening verklaren de nieuwkomers dat ze de Nederlandse kernwaarden respecteren en dat ze zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving en in het bijzonder de lokale gemeenschap.

Waarden en spelregels

De statushouders hebben het participatieverklaringstraject gevolgd onder leiding van welzijnsorganisatie Sociom. Dit traject bestond uit workshops over de Nederlandse kernwaarden en de belangrijkste rechten en plichten van inwoners: vrijheid, solidariteit, gelijkwaardigheid en participatie. De participatieverklaring is landelijk vastgesteld en is een verplicht onderdeel van de inburgering van nieuwkomers.

Tekenceremonie

Bij de tekenceremonie in Grave waren, naast de deelnemers, ook familieleden, vrienden, buurtgenoten en vrijwilligers aanwezig. De deelnemers werden toegesproken door wethouder Anja Henisch en door betrokken medewerkers van Sociom. Aan het eind van de ceremonie werden de participatieverklaringen ondertekend en werd een groepsfoto gemaakt.