Vitaliteitscheck 72: onderzoek naar gezondheid en welbevinden van 72-jarigen uit Grave

Publicatiedatum: Woensdag 15 januari 2020

Alle inwoners van de gemeente Grave die 72 jaar worden in 2020, krijgen binnenkort een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek naar hun algemene gezondheid en welbevinden. Deze ‘vitaliteitscheck’ is bedoeld om eventuele problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en daarmee ergere of bijkomende problemen te voorkomen. Het onderzoek is een vervolg op het succesvolle project ‘Kwetsbaarheid de Baas’. 

Succesvolle pilot

Vorig jaar deed een groep inwoners van 65 tot 85 jaar mee aan het onderzoek Kwetsbaarheid de Baas. De deelnemers en de organisatoren (o.a. stichting Welzijn Ouderen Grave, fysiotherapeuten netwerk FYNE, Sociom, GGD Hart voor Brabant en de gemeenten in het Land van Cuijk) waren enthousiast over deze pilot. De opkomst was groot en uit de herhalingsonderzoeken bij een deel van de deelnemers bleek dat er duidelijke gezondheidswinst was behaald. Vanwege deze bevindingen heeft de gemeente Grave besloten om de pilot in 2020 een vervolg te geven.

Waarom 72

Voor het vervolg, de ‘Vitaliteitscheck 72’, worden alle inwoners uitgenodigd die 72 jaar worden in 2020. Uit het eerdere onderzoek bleek dat de leeftijdsgroep 70 tot 80 jarigen de meest logische groep is om een check te doen. Bij jongere mensen is de kans groot dat er niet veel uitkomt. Bij oudere mensen is het risico juist groter dat problemen te laat worden ontdekt of dat mensen al volop in zorg zijn. Door te kiezen voor 72 jaar wordt ook het beste aangesloten bij bestaande activiteiten, zoals het huisbezoek vanaf 75 jaar dat in de gemeente Grave wordt uitgevoerd.

Onderzoek en gesprek

Vanaf eind januari kunnen alle inwoners van de gemeente Grave die 72 jaar worden in 2020 een uitnodiging in de brievenbus verwachten voor een onderzoek en gesprek over alle aspecten van (positieve) gezondheid. Het onderzoek bestaat uit het afnemen van een vragenlijst, onder andere een kracht- en balanstest door een fysiotherapeut en een gesprek met een sociaal werker voor senioren of een medewerker van de GGD. De deelnemers krijgen daarna een passend advies.

Gezond en vitaal

Wij adviseren alle ouderen die een uitnodiging krijgen om hierop in te gaan. Ook voor inwoners die nog gezond en vitaal door het leven gaan, is het zinvol om mee te doen. Het resultaat van het individuele onderzoek wordt uiteraard alleen aan de deelnemer zelf bekendgemaakt.