Vrijwilligerswerk van grote waarde in onze samenleving

Publicatiedatum: Woensdag 12 februari 2020

Het gemeentebestuur van Grave hecht grote waarde aan vrijwilligerswerk. Burgemeester Roolvink verrichte onlangs vrijwilligerswerk bij Catharinahof.

Vrijwilligers

Vrijwilligers vormen de smeerolie van onze samenleving. Vrijwilligers zijn bijvoorbeeld actief bij evenementen, bij verenigingen en sportclubs, op scholen en bij musea, in de natuur en in de zorg. Overal dragen vrijwilligers hun belangeloze steentje bij. Ook in de gemeente Grave.

Waarom vrijwilligerswerk

De motivatie om vrijwilligerswerk te doen, is heel divers. Iemand die met pensioen is, wil kennis en expertise inzetten of misschien juist eens iets heel anders gaan doen. En vrijwilligerswerk is gewoon ook heel erg leuk om te doen. Vrijwilligerswerk is ook van belang om structuur te bieden na bijvoorbeeld een burn-out, ontslag of andere ingrijpende gebeurtenis die het dagelijks leven behoorlijk kan ontregelen. Vrijwilligerswerk biedt dan regelmaat, maar ook voldoening. Immers vrijwillige inzet en betrokkenheid voor een instelling, organisatie of vereniging wordt zeer gewaardeerd. Een vrijwilliger heeft juist vaak meer tijd en een grote ‘luisterbereidheid’.

Sociom

Sociom, organisatie voor sociaal werk heeft in elke gemeente in het Land van Cuijk vrijwilligerspunten. Deze punten brengen vraag en aanbod samen en verzorgen workshops en informatiebijeenkomsten. Bij Sociom zelf zijn zo’n 300 vrijwilligers actief op allerlei gebied. Ze worden aangestuurd door de sociaal werkers van Sociom. Sociom kent een vrijwilligersbeleid, aangepast aan de huidige tijd.

Vrijwilligerspunten

Verenigingen, zorginstellingen en andere organisaties kunnen een beroep doen op de vrijwilligerspunten. Zij kunnen daar hun vacature plaatsen. Vrijwilligerspunt Grave bemiddelt bij zo’n 25 aanvragen per jaar voor bekende maar ook minder bekende organisaties en instellingen. Het loont de moeite om ook als minder bekende organisatie vacatures te plaatsen. Het Vrijwilligerspunt Grave (vrijwilligerspuntgrave@sociom.nl) is elke woensdagmiddag van 14.30 - 16.00 uur geopend in gemeenschapsaccommodatie Esterade, Estersveldlaan 41 in Grave. Bereikbaar via 0486-863000.

En niet alleen dat

Scholing en workshops bijvoorbeeld, of informatiebijeenkomsten zijn een belangrijk onderdeel van het aanbod. Hoe ga je als vereniging met vrijwilligers om, hoe zit het met bijvoorbeeld de vrijwilligersverzekering, is er een vrijwilligersbeleid, waar heeft een vrijwilliger recht op en dergelijke. Door oog te hebben voor de (toekomstige) vrijwilliger, wordt het ook aantrekkelijk om juist die vacature bij die bepaalde organisatie of vereniging in te vullen.

Ook u

Niet alleen organisaties die vrijwilligers zoeken, ook u, die een leuke vrijwilligersplaats zoekt, kan gebruik maken van het vrijwilligerspunt. Vrijwilligerspunten brengen vraag een aanbod samen en is in het Land van Cuijk het kenniscentrum en centrale punt voor vrijwillige inzet. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van Sociom, op bovengenoemd adres of bij een van de andere punten in het Land van Cuijk.