Wethouder Busser vervangt wethouder Joosten

Publicatiedatum: Vrijdag 11 september 2020

Zoals bekend is wethouder R. (Rick) Joosten (Grave) al enige tijd met ziekteverlof. Omdat het er naar uitziet dat hij voorlopig nog niet zal terugkeren, heeft de gemeenteraad van Grave in de raadsvergadering van 1 september 2020 jongstleden de heer I. (Ike) Busser benoemd als tijdelijk vervanger. Afgelopen dinsdag zijn in het college afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling. Besloten is dat wethouder Busser de portefeuilles van wethouder Joosten één op één overneemt. Er heeft verder geen andere wijziging in de portefeuilleverdeling plaats.

Wethouder Busser is voor zestien weken als vervanger benoemd, tot ongeveer de jaarwisseling. De heer Busser heeft veel ervaring in gemeenteland. Zo was hij ruim vijftien jaar raadslid en acht jaar wethouder in de gemeente Venray. Ook bekleedde hij tal van andere (neven)functies zoals bij de Hogeschool Zuyd, het platform Sociale Veiligheid Maaslijn, de GGZ Breburg Group en GGNet.

Meer weten over de tijdelijk wethouder? Kijk dan op zijn LinkedIn-profiel: www.linkedin.com/in/ikebusser/