WhatsApp Buurtpreventie

Publicatiedatum: Vrijdag 11 januari 2019

Kom zelf in actie om de veiligheid in uw buurt te vergroten! Dit kan bijvoorbeeld door het oprichten van een Buurtpreventie WhatsApp-groep. Doel van een Buurtpreventie WhatsApp-groep is om verdachte situaties/personen en belangrijke zaken met betrekking tot veiligheid in uw buurt direct te melden en te delen met omwonenden. Op deze manier zal de oplettendheid/waakzaamheid van een ieder toenemen en kunnen we samen (het gevoel van) de veiligheid vergroten en verdachte situaties in de buurt snel delen.

Buurtpreventie in uw buurt

Inmiddels zijn er al veel Buurtpreventie WhatsApp-groepen in de gemeente actief, maar nog niet elke buurt/wijk heeft er een. Wilt u weten of er bij u in de buurt een Buurtpreventie WhatsApp-groep actief is? Kijk dan op www.wabp.nl.

WhatsApp-groep Registreren of starten

Heeft u al een Buurtpreventie WhatsApp-groep? Registreer deze dan. Wilt u zelf een Buurtpreventie WhatsApp-groep opstarten? Meldt uw groep dan aan. Op deze manier kunt u zien waar Buurtpreventie WhatsApp-groepen actief zijn.