Zelfbeheer in het groen. Gewoon samen doen

Publicatiedatum: Woensdag 4 maart 2020

U kunt zelf iets doen voor een groenere buurt of wijk. En daar kunt u ook nog een leuk zakcentje mee verdienen voor uw buurtvereniging of club. Help mee met het onderhoud of verbeteren van het openbaar groen en zorg voor een mooiere straat of wijk. Anderen  gingen u al voor. Wilt u zelf een stuk openbaar groen onderhouden, het liefst samen met bijvoorbeeld uw buren of clubgenoten? Op heel veel plekken kan dat. Dat noemen we zelfbeheer in het groen. We vinden het fijn als u op die manier wilt bijdragen aan een mooie en prettige, groene woonomgeving.

Hoe pakt u het aan

Het begint met een goed idee om het groen in uw straat of wijk aantrekkelijker te maken. Of u wilt dit groen zelf beter gaan onderhouden of verbeteren. Het gaat daarbij om eenvoudig onderhoudswerk, zoals zwerfaval verwijderen, onkruid wieden en begieten in perioden van droogte. Vraag uw buren of clubgenoten of ze instemmen met uw idee en overleg of zij mee willen doen.

Daarna belt u de gemeente om ervoor te zorgen dat de aanmelding voldoet aan de spelregels die hiervoor zijn opgesteld. Is dit akkoord dan wordt dit vastgelegd door u en de gemeente. De afspraken gaan ook naar de aannemer die het groen in de omgeving verzorgt en naar de wijk- of dorpsraad. Zo weten zij wie er hiermee aan de slag gaan in de wijk en welk stuk door wie onderhouden wordt.

Vergoeding

Voor het onderhoud dat u verzorgt is een vergoeding beschikbaar. Deze vergoeding komt ten goede aan de straat, de wijk, de club of het dorp waar het groenonderhoud voor gedaan wordt. De vergoeding wordt door de gemeente uitbetaald via de Wijk- en dorpsraden. Gezamenlijk wordt bepaald waar het geld aan besteed kan worden. Dat mag van alles zijn. U kunt bijvoorbeeld een gezellige buurtbarbecue houden, maar u kunt er ook nieuw materiaal van kopen voor uw club.

Informatie

Bent u gemotiveerd en beleeft u plezier aan het werken in het groen? Meld u dan aan. Kijk op zelfbeheer in het groen voor meer informatie.

U kunt ook bellen met de contactpersoon zelfbeheer (Nico Heere, telefoon 0486-477212) of de gebiedstoezichthouder (Mark van Dijk via 0486-477277). Mochten deze niet bereikbaar zijn laat dan een bericht achter bij het Telefonisch Informatie Centrum (TIC) van de Werkorganisatie CGM. U wordt dan terug gebeld.