Nieuws

Storing: afspraak maken niet mogelijk

Publicatiedatum: Maandag 18 maart 2019

Op dit moment is het niet mogelijk om een afspraak telefonisch of via de website in te plannen.

Lees verder

Met subsidie uw regenpijp afkoppelen

Publicatiedatum: Maandag 18 maart 2019

De lente is begonnen en veel mensen gaan weer in de tuin aan het werk. De komende zes weken lichten wij daarom, ter inspiratie, afkoppelmogelijkheden uit waar u mee aan de slag zou kunnen. Deze week: een regenton met overloop.

Lees verder

Uitnodiging: Openbare werkbijeenkomst raad over Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023

Publicatiedatum: Maandag 18 maart 2019

Op maandag 1 april om 19.30 uur is er een openbare werkbijeenkomst Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) 2019-2023. U bent van harte welkom in de raadszaal in het stadhuis, Arnoud van Gelderweg 71.

Lees verder

Parksinson informatiemiddag op 4 april 2019

Publicatiedatum: Donderdag 14 maart 2019

Thema: Tips & tricks bij Parkinson en oplossingen voor situaties uit het dagelijks leven met de ziekte van Parkinson

Lees verder

Werkgroep Autisme LvC organiseert themabijeenkomst 'Autisme bij vrouwen' op 2 april 2019

Publicatiedatum: Donderdag 14 maart 2019

Op dinsdag 2 april 2019 organiseert de Werkgroep Autisme Land van Cuijk en Maasduinen een themabijeenkomst in Oeffelt.

Lees verder

Duurzame bomen door omvorming: openbaar groen in Grave

Publicatiedatum: Donderdag 14 maart 2019

De gemeente Grave is al enkele jaren bezig met groenrenovatie. Dat gebeurt in fases. Op dit moment wordt de vierde en laatste fase van de groenrenovatie voorbereid. Enkele straten in de Mars worden voor de bouwvakvakantie anders ingericht. In het najaar, het plantseizoen, zullen daar nieuwe, duurzame bomen worden geplant en worden heesters vervangen. Ook elders in de gemeente worden voorbereidingen getroffen voor het vervangen van onderhoudsintensieve bomen. In het najaar van 2019 of het voorjaar van 2020 zal ook daar nieuwe aanplant verschijnen.

Lees verder

Burgemeester heet bezoekers welkom

Publicatiedatum: Woensdag 13 maart 2019

Praatplaatjes bij gemeentehuis Grave

Lees verder

Uitbreiding AgroProeftuin de Peel

Publicatiedatum: Woensdag 13 maart 2019

In AgroProeftuin de Peel wordt door verschillende partijen, waaronder de gemeente Mill en Sint Hubert, samen gewerkt aan nieuwe vormen van landbouw en veehouderij. De huidige proeflocatie aan de Middenpeelweg wordt in 2019 fors uitgebreid.

Lees verder

Actualiseren lijst met waardevolle bomen

Publicatiedatum: Maandag 11 maart 2019

De gemeente Grave heeft een lijst waardevolle bomen vastgesteld. Als een eigenaar een boom van de lijst wil kappen is hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Deze lijst moet binnenkort geactualiseerd worden.

Lees verder

Tellers gezocht!

Publicatiedatum: Woensdag 6 maart 2019

Voor de verkiezingen van 20 maart 2019 zijn we op zoek naar inwoners die ‘s avonds of de volgende ochtend de stemmen willen tellen.

Lees verder

Hier vindt u alle nieuwsberichten van de gemeente Grave in een XML-overzicht.