Subsidies

Subsidie aanvragen

Er zijn verschillende soorten subsidie. U kunt hier meer informatie vinden en een aanvraag indienen voor subsidie.

Subsidie voor afkoppelen hemelwaterafvoer

Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van subsidie voor het afkoppelen van uw hemelwaterafvoer. De subsidie bedraagt een vast bedrag van € 4,- per m² verhard oppervlak (horizontaal gemeten).