Kansspelautomaten

Als u een kansspelautomaat in uw horecagelegenheid wilt plaatsen, heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig. Voor een behendigheidsautomaat (flipperkast of videospelletjes) heeft u geen aanwezigheidsvergunning nodig.

Aanwezigheidsvergunning

Alleen horecabedrijven kunnen een aanwezigheidsvergunning krijgen. De eigenaar van een gokautomaat of kansspelautomaat moet hiervoor ook een exploitatievergunning hebben. Deze kan hij aanvragen bij de Kansspelautoriteit.

Kosten

De vergunning wordt voor een periode van twaalf maanden verleend.

Voor informatie over de kosten kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 0486-477277 of via info@grave.nl.

Soorten horeca-inrichtingen

Bij het toekennen van de aanwezigheidsvergunning wordt onderscheid gemaakt tussen laagdrempelige, hoogdrempelige en samengestelde horecaondernemingen.

Laagdrempelige horecaondernemingen

Laagdrempelige horeca zijn bijvoorbeeld cafetaria’s, ijssalons of lunchrooms die niet voldoen aan de eisen voor hoogdrempelige horecaondernemingen. Laagdrempelige horecaondernemingen krijgen géén vergunning voor kansspelautomaten.

Hoogdrempelige horecaondernemingen

Hoogdrempelige horeca zijn bijvoorbeeld cafés en restaurants. Voor hoogdrempelige horeca geldt:

  • Het bedrijf is in het bezit van een geldige Drank- en horecavergunning.
  • Het café- of restaurantbezoek staat op zichzelf. Er vinden geen andere activiteiten plaats die een eigen stroom bezoekers trekken (zoals bijvoorbeeld in een bowlingcentrum).
  • De activiteiten richten zich vooral op mensen van 18 jaar of ouder.

Een hoogdrempelige horecaonderneming mag maximaal tweekansspelautomaten plaatsen.

Samengestelde horecaondernemingen

In samengestelde horecaondernemingen kunnen onder bepaalde voorwaarden ook kansspelautomaten geplaatst worden. Onder een samengestelde inrichting wordt verstaan: een inrichting met een hoogdrempelig deel (denk aan een café of een restaurantgedeelte) en een laagdrempelig deel (denk aan een cafetariagedeelte).

Voorwaarden:

  • De kansspelautomaten moeten geplaatst worden in het hoogdrempelige deel van de inrichting.
  • Het hoogdrempelige en laagdrempelige deel van de inrichting moeten volledig van elkaar gescheiden zijn. De bezoekers van het laagdrempelige deel mogen geen directe toegang hebben tot het hoogdrempelige deel.
  • Er moet een afgesloten voorhal zijn met aparte ingangen naar het hoogdrempelige en het laagdrempelige deel.

Aanvragen

Wilt u een aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten aanvragen? Dan kunt u contact opnemen per mail via info@grave.nl of telefonisch via 0486-477277

Let op: De vergunning wordt verleend aan de ondernemer. Als er een nieuwe ondernemer in het bedrijf komt, vervalt de vergunning.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover vindt u onder bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente.

Volg de ontwikkelingen in uw buurt met de app Grave-OmgevingsAlert

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in uw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? De app is gratis te downloaden in de App Store, Windows Store en Google Play Store onder de naam Grave – Omgevingsalert.