Kerkenvisie

Kerk protestantse gemeente Grave  Rooms Katholieke kapel Velp  Rooms Katholieke kerk Velp

Kerk protestantse gemeente Grave, RK kerk voormalig Emmausklooster Velp, RK kerk H. Vincentius en H. Antonius Velp

Rooms Katholieke kerk Grave  RTK Kerk H. Lambertus Escharen  RK kerk Sint Johannes de Doper Gassel

RK kerk St. Elisabeth Grave, RK kerk H. Lambertus Escharen, RK kerk Sint Johannes de Doper Gassel

Wat is een kerkenvisie

Een kerkenvisie moet u zien als een strategische blik op de toekomst van kerkgebouwen. Nederland ontkerkelijkt, steeds minder mensen gaan naar de kerk.

Veel kerken komen leeg te staan en verliezen daarmee hun functie. Dus moet er een andere bestemming worden gevonden want slopen van een kerkgebouw is meestal geen optie. Veel kerken hebben immers een monumentenstatus en zijn een fraaie blikvanger voor stad of dorp.

Het opstellen van een kerkenvisie is een zaak van ons allemaal; kerkeigenaren, omwonenden, erfgoedorganisaties, gemeenten etcetera. Een heldere kijk op wat een kerkenvisie is, ziet u in dit filmpje

Plan van aanpak

Hoe in de gemeente Grave het opstellen van een kerkenvisie wordt opgepakt vindt u in onderstaand document

Kerk(gebouw) en samenleving

In de gemeente Grave wordt een kerkenvisie opgesteld voor de volgende zes kerken:

  1. Kerk protestantse gemeente, Bagijnenstraat, Grave
  2. RK kerk St. Elisabeth, Hoofdwagt, Grave
  3. RK kerk (kapel) bij voormalig Emmausklooster, Basilius van Bruggelaan, Velp
  4. RK kerk Sint Johannes de Doper, Julianaplein. Gassel
  5. RK kerk H. Lambertus. Burgemeester de Bourbonplein, Escharen
  6. RK kerk H. Vincentius en H. Antonius. Tolschestraat, Velp

Het gaat hier om kerken die nog in gebruik zijn voor erediensten. Om deze reden worden kerken (kapellen) als ’t Kerkje in Velp, de kapel verbonden aan het voormalig klooster van de zusters Redemptoristinnen, Velp en de kapel in het oude gebouw van Maaszicht, Grave, niet meegenomen bij de kerkenvisie.

Kerkenpaspoort

Voor ieder van de zes hierboven staande kerken wordt een kerkenpaspoort opgesteld. Daarin komt een uitgebreide beschrijving van de kerk te staan met zaken als wie was de architect, wat is de bouwstijl e.d. Ook wordt per kerk een biografie opgesteld waarin wordt ingegaan op de relatie tussen kerk en omgeving (stad/dorp). Zodra deze paspoorten en biografieën gereed zijn, kunt u ze hier inzien.

Dialoog

Het opstellen van een kerkenvisie is een samenwerkingsproces dat begint met een startbijeenkomst. Die bijeenkomst moet u zien als een voorverkenning met uitleg. Daarna start de dialoog waarbij met zogenaamde stakeholders wordt besproken hoe die aankijken tegen de toekomst van het kerkgebouw. Stakeholders zijn bijvoorbeeld leden van het parochiebestuur en vertegenwoordigers van het bisdom en de gemeente Grave, maar ook parochianen, leden van dorpsraden en vertegenwoordigers van erfgoedorganisaties. Zodra deze beschikbaar is, vindt u hier een lijst met deelnemers aan de dialoog.

Het beraad

Na de dialoog volgt de fase van het beraad. De gesprekken met de stakeholders, de onderzoeken en inventarisaties worden allemaal gebundeld tot één document, de concept-kerkenvisie. Zodra dit concept gereed is, kunt u het hier vinden. Tijdens de fase van het beraad bestaat gelegenheid tot inspraak en verdere verfijning van de visie.

Kerkenvisie, einddocument

Na de fase van het beraad is de kerkenvisie gereed. Het einddocument zal worden gepresenteerd en uiteraard kunt u het hier dan ook vinden. De concept-kerkenvisie wordt dan verwijderd om verwarring te voorkomen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project, neem dan contact op met: