Kerkenvisie

Kerk protestantse gemeente Grave  Rooms Katholieke kapel Velp  Rooms Katholieke kerk Velp

Kerk protestantse gemeente Grave, RK kerk voormalig Emmausklooster Velp, RK kerk H. Vincentius en H. Antonius Velp

Rooms Katholieke kerk Grave  RTK Kerk H. Lambertus Escharen  RK kerk Sint Johannes de Doper Gassel

RK kerk St. Elisabeth Grave, RK kerk H. Lambertus Escharen, RK kerk Sint Johannes de Doper Gassel

Wat is een kerkenvisie

Een kerkenvisie moet u zien als een strategische blik op de toekomst van kerkgebouwen. Nederland ontkerkelijkt, steeds minder mensen gaan naar de kerk.

Veel kerken komen leeg te staan en verliezen daarmee hun functie. Dus moet er een andere bestemming worden gevonden want slopen van een kerkgebouw is meestal geen optie. Veel kerken hebben immers een monumentenstatus en zijn een fraaie blikvanger voor stad of dorp.

Het opstellen van een kerkenvisie is een zaak van ons allemaal; kerkeigenaren, omwonenden, erfgoedorganisaties, gemeenten etcetera. Een heldere kijk op wat een kerkenvisie is, ziet u in dit filmpje

Kerk(gebouw) en samenleving

In de gemeente Grave wordt een kerkenvisie opgesteld voor de volgende zes kerken:

  1. Kerk protestantse gemeente, Bagijnenstraat, Grave
  2. RK kerk St. Elisabeth, Hoofdwagt, Grave
  3. RK kerk (kapel) bij voormalig Emmausklooster, Basilius van Bruggelaan, Velp
  4. RK kerk Sint Johannes de Doper, Julianaplein. Gassel
  5. RK kerk H. Lambertus. Burgemeester de Bourbonplein, Escharen
  6. RK kerk H. Vincentius en H. Antonius. Tolschestraat, Velp

Het gaat hier om kerken die nog in gebruik zijn voor erediensten. Om deze reden worden kerken (kapellen) als ’t Kerkje in Velp, de kapel verbonden aan het voormalig klooster van de zusters Redemptoristinnen, Velp en de kapel in het oude gebouw van Maaszicht, Grave, niet meegenomen bij de kerkenvisie.

Kerkenpaspoort

Voor ieder van de zes hierboven staande kerken wordt een kerkenpaspoort opgesteld. Daarin komt een uitgebreide beschrijving van de kerk te staan met zaken als wie was de architect, wat is de bouwstijl e.d. Ook wordt per kerk een biografie opgesteld waarin wordt ingegaan op de relatie tussen kerk en omgeving (stad/dorp). Zodra deze paspoorten en biografieën gereed zijn, kunt u ze hier inzien.

Plan van aanpak

Hoe in de gemeente Grave het opstellen van een kerkenvisie wordt opgepakt vindt u in onderstaand document

Vragen

Stuur voor vragen of opmerkingen een mail naar kerkenvisiegrave@advinci.nl.

Nieuwsbrief

Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief met daarin updates over de ontwikkelingen over proces. Bekijk hieronder de nieuwsbrieven.

Handige links

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project, neem dan contact op met: