Kerkenvisie

Kerk protestantse gemeente Grave  Rooms Katholieke kapel Velp  Rooms Katholieke kerk Velp

Kerk protestantse gemeente Grave, RK kerk voormalig Emmausklooster Velp, RK kerk H. Vincentius en H. Antonius Velp

Rooms Katholieke kerk Grave  RTK Kerk H. Lambertus Escharen  RK kerk Sint Johannes de Doper Gassel

RK kerk St. Elisabeth Grave, RK kerk H. Lambertus Escharen, RK kerk Sint Johannes de Doper Gassel

Wat is een kerkenvisie

Een kerkenvisie moet u zien als een strategische blik op de toekomst van kerkgebouwen. Nederland ontkerkelijkt, steeds minder mensen gaan naar de kerk.

Veel kerken komen leeg te staan en verliezen daarmee hun functie. Dus moet er een andere bestemming worden gevonden want slopen van een kerkgebouw is meestal geen optie. Veel kerken hebben immers een monumentenstatus en zijn een fraaie blikvanger voor stad of dorp.

Het opstellen van een kerkenvisie is een zaak van ons allemaal; kerkeigenaren, omwonenden, erfgoedorganisaties, gemeenten etcetera. Een heldere kijk op wat een kerkenvisie is, ziet u in dit filmpje

Kerk(gebouw) en samenleving

In de gemeente Grave wordt een kerkenvisie opgesteld voor de volgende zes kerken:

  1. Kerk protestantse gemeente, Bagijnenstraat, Grave
  2. RK kerk St. Elisabeth, Hoofdwagt, Grave
  3. RK kerk (kapel) bij voormalig Emmausklooster, Basilius van Bruggelaan, Velp
  4. RK kerk Sint Johannes de Doper, Julianaplein. Gassel
  5. RK kerk H. Lambertus. Burgemeester de Bourbonplein, Escharen
  6. RK kerk H. Vincentius en H. Antonius. Tolschestraat, Velp

Het gaat hier om kerken die nog in gebruik zijn voor erediensten. Om deze reden worden kerken (kapellen) als ’t Kerkje in Velp, de kapel verbonden aan het voormalig klooster van de zusters Redemptoristinnen, Velp en de kapel in het oude gebouw van Maaszicht, Grave, niet meegenomen bij de kerkenvisie.

Kerkenpaspoort

Voor ieder van de zes hierboven staande kerken wordt een kerkenpaspoort opgesteld. Daarin komt een uitgebreide beschrijving van de kerk te staan met zaken als wie was de architect, wat is de bouwstijl e.d. Ook wordt per kerk een biografie opgesteld waarin wordt ingegaan op de relatie tussen kerk en omgeving (stad/dorp). Zodra deze paspoorten en biografieën gereed zijn, kunt u ze hier inzien.

Plan van aanpak en routekaart

Hoe in de gemeente Grave het opstellen van een kerkenvisie wordt opgepakt vindt u in onderstaand document

Routekaart

Klik op de routekaart om te vergroten.

Routekaart

Concept kerkenvisie gereed

In september 2021 is de concept Kerkenvisie gereed bevonden. Deze zal tijdens de presentatie avond van 29 september 2021 gepresenteerd worden. 

Download

De concept kerkenvisie van september 2021

Presentatie Kerkenvisie gemeente Grave | 29 september 2021

De Kerngroep Kerkenvisie Gemeente Grave nodigt alle geïnteresseerden en betrokkenen graag uit voor een presentatie van de Kerkenvisie gemeente Grave.

Kerkenvisie

Er zullen in de komende jaren kerkgebouwen gesloten worden, ook in deze regio. De Kerkenvisie is een belangrijke stap naar een goede toekomst voor het prachtige, religieuze erfgoed in onze gemeente. Want welke mogelijkheden zijn er? En wie neemt beslissingen over het erfgoed, dat met hulp van voorouders gebouwd en in stand gehouden werd? De toekomst van het religieuze erfgoed gaat ons allemaal aan! We hopen u dan ook te ontmoeten op 29 september aanstaande in Catharinahof.

Door middel van interviews, schriftelijke enquêtes en vele gesprekken met organisaties, inwoners en kerkleden hebben we het afgelopen jaar een goed beeld gekregen van de ideeën die inwoners van de gemeente Grave hebben over de toekomst van de kerkgebouwen.

Deze informatie en andere belangrijke uitgangspunten vormen samen de Kerkenvisie. Een visie waarmee kerkeigenaren en de gemeente vanaf 2022 gestructureerd in gesprek kunnen gaan. De kerkenvisie is op deze pagina te vinden.

Presentatie en aanmelden

Op woensdag 29 september 2021 om 19.30 uur presenteren we de kerkenvisie in Catharinahof, Koninginnedijk 252 in Grave. U bent van harte welkom. Aanmelden is echter belangrijk voor de organisatie en dat kan door een mail te sturen met opgaaf van het aantal personen dat komt. Stuur uw e-mail naar kerkenvisiegrave@advinci.nl. Uw aanmelding zal worden bevestigd.

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp of over de informatieavond, neem dan contact op met Denise Huntjens, 06-16 93 90 17.

  

Handige links

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project, neem dan contact op met: