Kerkenvisie Grave: vrijwilligers parochie Velp en Grave aan het woord

Publicatiedatum: Zaterdag 18 september 2021

De gemeente Grave stelt, in samenwerking met diverse partijen, een Kerkenvisie op. Een visie op de toekomst van de kerkgebouwen in de gemeente. In een reeks artikelen vertellen inwoners van Grave hoe zij daar tegen aan kijken.

Vandaag zijn dat Wilma en Frans Maassen, vrijwilligers van de parochie in Velp en Grave en Nel Schuts, inwoonster van Velp en als vrijwilliger onder meer actief geweest in het kerkbestuur van Velp.

Foto: Kapucijnenklooster Velp

Wilma en Frans zijn al jarenlang vrijwilligers van de parochie, eerst in de voormalige Hemelvaartskerk en nu in de kloosterkerk van het Emmausklooster en in de Elisabethkerk. “Wij hebben meegemaakt wat voor impact het heeft als een kerk sluit en zelfs afgebroken wordt. En nog niet zo lang geleden maakten we voor de tweede keer mee dat een kerk aan de eredienst werd onttrokken.” Nadat de laatste Kapucijner vertrokken was uit het klooster en de kerk overgedragen was aan het bisdom, werd de kerk aan de eredienst onttrokken.

Slotmis

“Die slotmis was heel droevig. Het doet pijn als je je realiseert dat het de laatste keer is dat je de mis daar meemaakt.” Op initiatief van toenmalig pastoor Aarden werd de kloosterkerk een maand later weer in gebruik genomen en op dit moment vindt er eens in de maand een mis plaats. “Dat het klooster zal verdwijnen, daar zijn we niet bang voor. De provincie heeft de plek met de drie spitsen in Velp als bijzonder religieus cultureel erfgoed aangemerkt.” Nel Schuts: “Dat er in de komende jaren iets moet gaan gebeuren met de overige kerkgebouwen is duidelijk. Ik hoop dat er in de kerken ruimte voor vieringen zal blijven in combinatie met een andere bestemming van het gebouw. Als gelovige zoek je een kerk op, waar je je thuis voelt. Je maakt er kerkelijke hoogtepunten mee, zoals je huwelijk en de doop van je kinderen. Dus sluiten van kerken zal altijd pijn doen.”

Kerk en school, ze hoorden bij elkaar

Frans: “Dat de grote dorpskerken gaan verdwijnen, dat kun je je niet voorstellen. Kerk en school, ze hoorden altijd bij elkaar in elk dorp. Maar laten we wel wezen. Op dit moment zitten wij als zeventigers met heel wat tachtigers in de mis. Wie van deze groep zit er over tien jaar nog in de kerk?” Pasklare oplossingen zijn er niet. Nel: “De gemeente zou zeker een rol moeten spelen in dit moeilijke vraagstuk, evenals álle bewoners en niet alleen de parochianen.” Of het tot verkoop of herbestemming van de kerkgebouwen komt, de toekomst zal het leren. “Het zijn zware en verdrietige beslissingen. Dat hebben we ook gezien toen de laatste Kapucijner het klooster verliet. Dat hij degene was, die de deur achter zich dicht moest doen, dat heeft hem veel pijn gedaan.”

Voorgaande artikelen

Voorgaande artikelen zijn terug te lezen op de pagina Kerkenvisie.