Kinderopvang

Op zoek naar een kinderdagverblijf, gastouderopvang, buitenschoolse opvang (BSO) of peuterspeelzaal / peuterarrangement voor uw kind? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang (PDF). In dit register staan alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en kunt u diverse gegevens van kinderopvangvoorzieningen raadplegen. Zo kunt u o.a. zien of de opvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang voldoet en kunt u zien wat het unieke registratienummer is dat u voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag nodig heeft.

Hulp voor gedupeerden toeslagenaffaire

Van veel ouders is tussen 2005 en 2019 de kinderopvangtoeslag stopgezet. Zij moesten van de Belastingdienst onterecht veel kinderopvangtoeslag terugbetalen. Is u dit ook overkomen? Dan kan het zijn dat u recht hebt op de herstelregeling van de Belastingdienst.

De Belastingdienst heeft  het 'Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag' opgezet om de fouten te herstellen. Op de website van de belastingdienst staat wat u kunt doen en kunt u zich aanmelden als gedupeerde.

Hulp van de gemeente

Ook in de gemeente Grave zijn gezinnen gedupeerd door de toeslagenaffaire kinderopvang. Het Ministerie van Sociale Zaken heeft gemeenten gevraagd om gezinnen die getroffen zijn door deze affaire hulp te bieden bij problemen of schulden die op andere vlakken zijn ontstaan. De gemeente helpt u graag met praktische hulp en advies. Of met hulp bij schulden.

Contact

Wie deze gezinnen zijn, is bij de gemeente niet bekend. De Belastingdienst verstrekt deze gegevens niet in verband met privacy. Dat betekent dat wij helaas niet persoonlijk contact kunnen opnemen met de getroffen gezinnen. Via deze oproep komt de gemeente graag met hen in contact.

Melden

U kunt zich melden door contact op te nemen via de mail met wmo-consulenten@cgm.nl of telefonisch via 0485-396783 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur).

Kwaliteit

De gemeente bewaakt de kwaliteit van de kinderopvang en laat controleren of de aanbieders van kinderopvang voldoen aan de eisen uit de Wet kinderopvang. Een inspecteur van de GGD bezoekt daarom elk jaar  alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en voorzieningen voor peuteraanbod. Steekproefsgewijs controleert de GGD elk jaar  ook een aantal  gastouders.

Is de kwaliteit van een organisatie in de kinderopvang onvoldoende? Dan kan de gemeente maatregelen eisen. Als er niets verandert, kan de gemeente zelfs de kinderopvang sluiten.

De maatregelen die de gemeente kan nemen zijn beschreven in beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang vijf gemeenten regio Land van Cuijk 2020 (PDF).

De GGD inspecteert bij kindercentra altijd de volgende zaken:

  • Hoe is de pedagogische praktijk?
  • Zijn er voldoende beroepskrachten aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang?
  • Hoe groot zijn de groepen?
  • Heeft elke medewerker in de opvang een verklaring omtrent gedrag (VOG)?
  • Heeft elke medewerker de juiste diploma's?

De inspecteur stelt ook vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt van de inspectie een rapport op.

Gastouderopvang

Zoekt u een gastouder of gastouderbureau? Kijkt u dan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hierin zijn alle geregistreerde gastouders en bureaus opgenomen.

Landelijk Register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang zijn ook alle geregistreerde kinderopvanglocaties en voorzieningen voor peuteraanbod opgenomen. Dit gebeurt pas na een inspectie door de GGD en toestemming van de gemeente. Dit gebeurt pas na een inspectie door de GGD en toestemming van de gemeente. De inspectierapporten van de GGD vindt u ook in dit register.

Streng aan de Poort

Sinds 2017 werken zowel de GGD’en als de gemeenten binnen het toezicht kinderopvang met ‘Streng aan de Poort’. Download hieronder de factscheet als PDF. Deze geldt zowel voor een kindercentrum als voor een gastouderbureau.

Kinderopvangtoeslag

Staat het kinderdagverblijf, de voorziening voor peuteraanbod, de buitenschoolse opvang (bso) of de gastouder van uw kinderen ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kunt u een deel van de kosten terugvragen bij de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Bekijk de informatie over kinderopvangtoeslag.