Kinderopvang

Op zoek naar een kinderdagverblijf, gastouderopvang, buitenschoolse opvang (BSO) of peuterspeelzaal / peuterarrangement voor uw kind? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang (PDF). In dit register staan alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en kunt u diverse gegevens van kinderopvangvoorzieningen raadplegen. Zo kunt u o.a. zien of de opvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang voldoet en kunt u zien wat het unieke registratienummer is dat u voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag nodig heeft.

Kwaliteit

De gemeente bewaakt de kwaliteit van de kinderopvang en laat controleren of de aanbieders van kinderopvang voldoen aan de eisen uit de Wet kinderopvang. Een inspecteur van de GGD bezoekt daarom elk jaar  alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en voorzieningen voor peuteraanbod. Steekproefsgewijs controleert de GGD elk jaar  ook een aantal  gastouders.

Is de kwaliteit van een organisatie in de kinderopvang onvoldoende? Dan kan de gemeente maatregelen eisen. Als er niets verandert, kan de gemeente zelfs de kinderopvang sluiten.

De maatregelen die de gemeente kan nemen zijn beschreven in beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang vijf gemeenten regio Land van Cuijk 2020 (PDF).

De GGD inspecteert bij kindercentra altijd de volgende zaken:

  • Hoe is de pedagogische praktijk?
  • Zijn er voldoende beroepskrachten aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang?
  • Hoe groot zijn de groepen?
  • Heeft elke medewerker in de opvang een verklaring omtrent gedrag (VOG)?
  • Heeft elke medewerker de juiste diploma's?

De inspecteur stelt ook vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt van de inspectie een rapport op.

Gastouderopvang

Zoekt u een gastouder of gastouderbureau? Kijkt u dan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hierin zijn alle geregistreerde gastouders en bureaus opgenomen.

Landelijk Register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang zijn ook alle geregistreerde kinderopvanglocaties en voorzieningen voor peuteraanbod opgenomen. Dit gebeurt pas na een inspectie door de GGD en toestemming van de gemeente. Dit gebeurt pas na een inspectie door de GGD en toestemming van de gemeente. De inspectierapporten van de GGD vindt u ook in dit register.

Streng aan de Poort

Sinds 2017 werken zowel de GGD’en als de gemeenten binnen het toezicht kinderopvang met ‘Streng aan de Poort’. Download hieronder de factscheet als PDF. Deze geldt zowel voor een kindercentrum als voor een gastouderbureau.

Kinderopvangtoeslag

Staat het kinderdagverblijf, de voorziening voor peuteraanbod, de buitenschoolse opvang (bso) of de gastouder van uw kinderen ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kunt u een deel van de kosten terugvragen bij de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Bekijk de informatie over kinderopvangtoeslag.