Bodycam beelden

Handhavers en toezichthouders van de gemeenten Cuijk, Grave en Mil en Sint Hubert gaan met ingang van 20 april 2021 kleine draagbare camera’s inzetten om hun eigen veiligheid en dat van de burgers zoveel mogelijk te waarborgen. De aanschaf van de bodycam houdt verband met de aanpak van de ondermijnende criminaliteit, een belangrijk aandachtspunt van de gemeenten in het basisteam Maas en Leijgraaf (Uden, Landerd, Boekel en de vijf Land van Cuijk gemeenten).

Zichtbaar

De bodycams worden niet heimelijk, maar duidelijk zichtbaar gedragen. Burgers krijgen een mondelinge waarschuwing als de handhaver of toezichthouder een opname start. De beelden worden 28 dagen bewaard en daarna automatisch gewist. Alle betrokkenen die op de beelden staan kunnen de beelden opvragen door middel van een inzageverzoek. Ook de BOA's kunnen de beelden opvragen.

Inzageverzoek

U kunt een verzoek tot inzage doen via het online formulier inzage bodycam beelden. Als wij de aanvraag hebben ontvangen nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor het inzien van de beelden.

Opgevraagde beelden

Alleen de gegevens van de betrokkene die de beelden opvraagt, zijn zichtbaar op de opgevraagde beelden. Alle andere personen op de beelden worden onherkenbaar gemaakt.