Koninklijk predicaat

Het predicaat 'Koninklijk' is een onderscheiding voor een vereniging, stichting, instelling of onderneming. Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. U mag dan de titel 'Koninklijk' toevoegen aan de naam van uw organisatie. Ook mag u de Koninklijke kroon gebruiken, bijvoorbeeld op briefpapier.

Voor wie bestemd

Het predicaat 'Koninklijk' kunt u krijgen als u voldoet aan de volgende eisen:

  • Uw organisatie moet minimaal honderd jaar bestaan
  • Uw organisatie is van oorsprong Nederlands
  • Uw organisatie heeft een belangrijke positie binnen uw vakgebied
  • Uw organisatie is helemaal zelfstandig
  • Uw organisatie voert goed beleid en heeft een sterke financiële positie
  • Bestuurders en managers zijn van onbesproken gedrag

Het predicaat 'Koninklijk' mag u alleen bij de naam van uw organisatie gebruiken. U mag het predicaat maximaal 25 jaar gebruiken. Wordt uw organisatie overgenomen of zijn er grote structurele wijzigingen? Dan mag u het predicaat niet meer gebruiken.

U kunt het predicaat niet krijgen voor een vereniging met als doel het verspreiden van politieke, commerciële, religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen.

Aanvraag indienen

Dien een aanvraag in bij de burgemeester. Doe dit in de gemeente waar uw organisatie gevestigd is. Leg duidelijk uit waarom uw organisatie het predicaat verdient. Voeg documenten bij die uw uitleg ondersteunen.

U krijgt vanzelf bericht of uw organisatie het predicaat krijgt. Meestal krijgt u de bijbehorende oorkonde tijdens een speciale feestelijke bijeenkomst.

De burgemeester bekijkt of alle noodzakelijke informatie aangeleverd is. Vervolgens doet de burgemeester een grondig onderzoek naar het handelen van de onderneming of instelling. Op basis van de aangeleverde informatie en zijn/haar onderzoek wordt er een advies geschreven. De burgemeester stuurt dan alle stukken voorzien van advies naar het kabinet van de commissaris van de Koning.

Tegen het besluit op de aanvraag van een predicaat koninklijk staan geen bezwaar en beroep open. De behandeling van uw aanvraag duurt minimaal een jaar. Meer informatie over het predicaat 'Koninklijk' is te vinden bij Het Koninklijk Huis.

Een aanvraag kunt u indienen: