Koninklijke erepenning voor Harmonie Meer Vreugd, Gassel

Publicatiedatum: Donderdag 1 april 2021

Koninklijke erepenning

Zaterdag 27 maart 2021 ontving Harmonie Meer Vreugd uit Gassel de koninklijke erepenning. Dit omdat de harmonie ruim honderd jaar bestaat. De penning zou in januari al uitgereikt worden maar dat was in verband met corona niet mogelijk. En ook nu, nu de coronamaatregelen nog steeds gelden, moest uitreiking op een speciale manier.

Harmonie Meer Vreugd wilde graag dat scheidend burgemeester Roolvink de erepenning overhandigde dus werd er een mouw aangepast. De voorzitter van Harmonie Meer Vreugd ontving de penning terwijl de overige leden langs digitale weg toekeken.

Roolvink vond het een eer om de penning uit te reiken: “Want wanneer heb je recht op zo’n erepenning? Niet alleen om het loutere feit dat een vereniging 50 of 100 jaar bestaat. Nee, de vereniging of instelling moet wat betreft aard, omvang en soliditeit in aanzien staan en deze moet tussen soortgelijke gemeentelijke, regionale of landelijke verenigingen een algemeen erkende plaats innemen. Daar komt bij dat de vereniging of instelling zich daarnaast op haar terrein moet onderscheiden. Strenge voorwaarden dus waar intensief op gecontroleerd en getoetst wordt”.