Kwijtschelding

Via de online vragenlijst kwijtschelding komt u er snel achter of u in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruiker. Voor alle andere belastingen zoals hondenbelasting, onroerendezaakbelasting en reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Hoe werkt het

  • U kunt via de vragenlijst voor kwijtschelding kijken of u eventueel voor een aanvraag kwijtschelding in aanmerking komt.
  • Wanneer uit deze vragenlijst blijkt dat u voor een aanvraag kwijtschelding in aanmerking komt, krijgt u, wanneer u de vragenlijst verstuurt, een link te zien waar u het aanvraagformulier kunt aanklikken. 
  • We laten u meestal binnen twaalf weken per brief weten of u kwijtschelding krijgt
  • Hebt u vorig jaar al kwijtschelding gekregen? Dan informeren wij u per brief of u voor het komend jaar weer daarvoor in aanmerking komt

In de volgende gevallen is het helaas niet mogelijk om via DigiD kwijtschelding aan te vragen:

  • U heeft een eigen bedrijf of u bent zelfstandig ondernemer
  • U bent student
  • U heeft een eigen woning
  • U woont met drie of meer personen van 21 jaar of ouder samen op een adres
  • Neemt u in deze gevallen voor het aanvragen van kwijtschelding contact op met het team Belastingen, te bereiken via e-mail: belastingen@cgm.nl of telefoonnummer 0486-477277

Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u hier een DigiD aanvragen.

Algemene informatie over kwijtschelding

Hier kunt u meer informatie vinden over de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.