Leergeld Land van Cuijk

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt de mogelijkheid aan deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis verder ontwikkelen en later als volwassenen meer volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur "leergeld" voor gaat betalen. 

Voor wie is het bedoeld

Om voor ondersteuning door Leergeld Land van Cuijk in aanmerking te kunnen komen gelden enkele basisregels:

  • het gezin of huishouden is woonachtig in de gemeente Cuijk
  • de kinderen zijn in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
  • het gezin of huishouden heeft een laag inkomen (bijvoorbeeld een uitkering, weinig salaris, weinig te besteden wegens schulden, of andere reden waardoor er weinig financiële armslag aanwezig is). Stichting Leergeld zal aanvragen tot ten hoogste 130% van de bijstandsnorm in behandeling nemen.

Bij Stichting Leergeld kunt u terecht voor kosten die te maken hebben met sport, cultuur, en onderwijs. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan contributie, sportschoenen, een excursie of een ouderbijdrage.

Hoe werkt het

Leergeld komt bij u thuis. U hoeft dus niet naar een loket. Thuis bekijkt een vrijwilliger van Leergeld uw situatie. Wat zijn de dingen waar uw kind nu niet aan mee kan doen?

Leergeld werkt samen met verenigingen, scholen en bedrijven. Zo kan Leergeld er voor zorgen dat u bijvoorbeeld maar de helft van de normale contributie betaalt. Of dat u heel goedkoop een fiets kunt aanschaffen voor uw kind.

Voor schoolreisjes kan Leergeld samen met u kijken of er speciale afspraken met de school gemaakt kunnen worden. Kan dit niet dan springt Leergeld bij.

Wat moet u doen

Alle aanvragen lopen via Stichting Leergeld Land van Cuijk. Hier kunt u rechtstreeks naar de aanvraag op de website van Leergeld. Bellen of mailen kan ook.

Contact met Leergeld

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur op het volgende telefoonnummer: 0486-477766

Of stuur een mailbericht naar: info@leergeldlandvancuijk.nl.

Folder

Bekijk hier de folder van Leergeld (PDF).