Leerlingenvervoer

U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen vanwege een structurele handicap, of voor kinderen die onderwijs volgen aan een school voor speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs. In die gevallen zorgt de gemeente voor vervoer of krijgt u een vergoeding voor de reiskosten. U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

 • uw kind woont in de gemeente Grave
 • uw kind kan in verband met een structurele handicap niet zelf van en naar school reizen

of

 • de school ligt op meer dan 6 kilometer van het huisadres (afstandscriterium)

Voor kinderen met een structurele handicap die niet (onder begeleiding) met het openbaar vervoer naar school kunnen reizen, geldt geen afstandscriterium.

Het leerlingenvervoer geldt alleen voor de volgende soorten scholen:

 • speciaal basisonderwijs
 • basisonderwijs met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting die niet in de eigen gemeente aanwezig is
 • speciaal onderwijs
 • voortgezet (speciaal) onderwijs

Aanvragen

Afhankelijk van uw situatie is de volgende procedure voor het indienen van een aanvraag van toepassing:

 • Indien uw kind nog geen gebruik maakt van leerlingenvervoer of u nog geen vergoeding voor het vervoer ontvangt, dient u een afspraak te maken voor een intakegesprek met de consulent leerlingenvervoer. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Publiek, team Werk Inkomen en Zorg, telefoon 0485-396783.
  Indien het leerlingenvervoer met ingang van een nieuw schooljaar moet starten adviseren wij u vóór 1 juni contact met de gemeente op te nemen
 • Indien uw kind al gebruik maakt van leerlingenvervoer of u al een vergoeding voor het vervoer ontvangt, ontvangt u van de gemeente een aanvraagformulier, u dient dit vóór 1 juni in te dienen

De meest passende vervoersvorm

Afhankelijk van de mogelijkheden van u en uw kind wordt gekeken naar de meest passende vervoersvorm.

De meest passende soort vervoer is niet per se aangepast vervoer (taxibus). Het kan ook de fiets of het openbaar vervoer (met of zonder begeleiding) zijn. De gemeente beoordeelt uw aanvraag zorgvuldig. Zo nodig wint de gemeente advies in bij een externe deskundige.