Leerplicht

Als een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Van vijf tot zestien jaar zijn kinderen leerplichtig en moeten ze naar school. Vanaf hun zestiende worden ze kwalificatieplichtig. Bij spijbelen schakelt de school een leerplichtconsulent in.

Kwalificatieplicht

De kwalificatieplicht betekent dat jongeren zonder startkwalificatie naar school moeten tot hun 18e. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (vanaf niveau 2). Een vmbo-diploma is dat niet.

Leerplichtconsulent

De leerplichtconsulent van de gemeente controleert of ouders en leerlingen zich houden aan de Leerplichtwet. Wanneer krijgt u met de leerplichtconsulent te maken?

  • Spijbelen en ander verzuim
  • Verlof buiten schoolvakanties van meer dan tien dagen
  • Vrijstelling van de Leerplichtwet

Schoolverzuim en spijbelen

Als een kind te vaak niet op school is zonder geldige reden, schakelt de school een leerplichtconsulent in. Voor al uw vragen met betrekking tot leerplicht kunt u terecht bij het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO).

Verlof en vrijstelling

Als u uw kind (buiten de schoolvakanties) thuis houdt van school overtreedt u de Leerplichtwet. Kunt u vanwege uw werk alleen buiten de schoolvakanties op vakantie? Is er een huwelijk of begrafenis waar het kind bij moet zijn? Heeft u te maken met bijzondere omstandigheden waardoor uw kind niet (iedere dag) naar school kan? Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle informatie over verlof en vrijstelling.

De onderwijsconsulent

Heeft u te maken met onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis? Dan kun u onafhankelijk advies krijgen van een onderwijsconsulent.

Vragen

Heeft u een vraag aan de leerplichtconsulent? Neem dan rechtstreeks contact op met RBL BNO.