Naturalisatie

Wilt u Nederlander worden? Dat kan op verschillende manieren. Bekijk welke mogelijkheid voor u geldt op de website van de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND).

Hoe werkt het

 • Check op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u Nederlander kunt worden door optie of naturalisatie.
 • Denkt u Nederlander te kunnen worden? Maak dan een afspraak bij de gemeente via 0485-396600.
 • Tijdens deze 1e afspraak kijken we of u aan de voorwaarden voldoet en alle documenten heeft om Nederlander te worden. Zo ja, plannen we een vervolgafspraak met u in.
 • Tijdens de 2e afspraak bij de gemeente vult u de verklaringen in om Nederlander te worden. Na deze afspraak sturen wij uw aanvraag naar de IND.
 • De IND beslist uiterlijk binnen 12 maanden. Nadat het besluit is genomen, geeft de IND het besluit binnen 12 weken aan ons door.

Let op

is de laatste datum waarop de IND over uw aanvraag mag beslissen nog niet geweest? Dan is de IND nog bezig met uw aanvraag. Wij hebben dan niet meer informatie voor u.

Bij positief advies

Heeft de IND beslist dat u Nederlander mag worden, dan sturen wij u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U moet naar de ceremonie gaan. Na de ceremonie bent u officieel Nederlander. Vanaf één week na de ceremonie kunt u een Nederlands paspoort aanvragen.

Meenemen naar de afspraak

 • Geldig paspoort waarop uw nationaliteit staat
 • Geldige verblijfsvergunning
 • Inburgeringsdiploma (of vergelijkbaar diploma)
 • Geboorteakte

Bent u getrouwd, geregistreerd partner of woont u samen met een Nederlandse partner dan moet u dit bewijzen met één van de volgende documenten:

 • Huwelijksakte
 • Akte van geregistreerd partnerschap
 • Bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner

Kosten

Kijk voor de kosten van een aanvraag van de Nederlandse nationaliteit op de website van de IND.

Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken

Hebt u onjuiste informatie gegeven of belangrijke informatie niet gegeven? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken.