Nevenfuncties Lex Roolvink

Nevenfuncties die verbonden zijn aan het ambt (alle onbezoldigd):

 • Lid Bestuurlijke Regiegroep Regio Noordoost Brabant
 • Lid Platform Noordelijke Maasvallei
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • Lid Veiligheidsoverleg Eenheid Brabant-Oost
 • Lid Driehoeksoverleg Basisteam Maas en Leijgraaf
 • Voorzitter Bestuurlijke werkgroep mensenhandel
 • Voorzitter werkgroep bestuurlijke awareness mensenhandel
 • Bestuurlijk trekker project aanpak ondermijning recreatieve jachthavens
 • Lid Algemeen Bestuur Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf
 • Lid bestuur Vereniging Nederlandse Vestingsteden
 • Voorzitter Stichting Zuiderwaterlinie Events
 • Lid Basisoverleg Land van Cuijk
 • Lid Coördinatieoverleg Land van Cuijk
 • Voorzitter bestuur CGM
 • Lid bestuur Brabants Historisch Informatie Centrum
 • Afgevaardigde portefeuillehouders overleg Brabants Historisch Informatie Centrum
 • Afgevaardigde algemene ledenvergadering Onderlinge Gemeentelijke Bosbrandverzekering W.A.
 • Lid Euregioraad Euregio Rijn-Waal en financiële controlecommissie
 • Lid Comité van Aanbeveling Schouwburg Cuijk Stimuleringsfonds
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis Boxmeer
 • Afgevaardigde ALV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Afgevaardigde Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brabant Water
 • Lid College voor Arbeidszaken van de VNG
 • Bestuurslid Stichting Brabantse Bronnen
 • Lid Comité van Aanbeveling Graafs Museum
 • Voorzitter Comité van Aanbeveling herstel rugwerk orgel St. Elisabethkerk Grave

Daarnaast een aantal nevenfuncties die los staan van het ambt (alle onbezoldigd):

 • Voorzitter Nederlandse Handboog Bond
 • Afgevaardigde ALV NOC*NSF
 • Bestuurslid Bestuurdersvereniging VVD
 • Executeur-testamentair van een vriend
 • Curator van een familielid met een verstandelijke beperking