Bouwen en wonen

Afwijken van bestemmingsplan

Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan is het verstandig om vooraf bij de gemeente een vooroverlegplan in te dienen.

Archeologie

Om alle toekomstige archeologische vondsten te beschermen, zijn er wetten en regels opgesteld waar u bij uw bouwplannen mee te maken kunt krijgen.  

Asbest verwijderen

Vanaf 2024 geldt een verbod op asbest in de buitenlucht. Tot en met 2019 kunt u subsidie krijgen voor het verwijderen van asbestdaken met een oppervlakte vanaf 35 vierkante meter.

Bestemmingsplannen bekijken

Wij publiceren al onze bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl. U vindt daar alle informatie en documenten. 

Bodeminformatie opvragen

Heeft u informatie nodig over de bodem van een bepaald stuk grond? Bijvoorbeeld als u dat stuk grond wilt kopen of verkopen, of voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Bekijk bodeminformatie zelf via de omgevingsrapportage.

Bouwtekeningen uit het archief

Als u verbouwplannen heeft, is het nuttig om te weten hoe de constructie van het pand is. Deze informatie kunt u opvragen bij de gemeente. Alleen gebouwen waarvoor een vergunning is verleend, zijn geregistreerd in het archief.

Conceptaanvraag (vooroverleg)

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt adviseren wij u om eerst een vooroverlegplan (conceptaanvraag) in te dienen. Zo weet u voordat u een volledige aanvraag doet welke aspecten er spelen en waarmee u rekening moet houden. Hiermee voorkomt u teleurstelling en extra kosten.

Duurzaam bouwen

Met duurzaam bouwen kunt u uw maandelijkse energielasten beperken. Duurzame woningen zijn gezonder en comfortabeler voor bewoners dan reguliere woningen.

Makelaars- en notarisinformatie

Als makelaar hebt u informatie nodig over panden die bij u in de verkoop gezet worden of waarvoor u bemiddeld bij aankoop. Als notaris heeft u bijvoorbeeld informatie nodig in verband met de eigendomsoverdracht.

Melding start bouwfase

Met een bouwmelding laat u de gemeente weten wanneer u begint met een nieuwe fase van de bouw.

Monumenten

Voor klein onderhoud of werkzaamheden aan niet-historische delen heeft u geen vergunning nodig. Voor het verbouwen, opknappen of slopen van een monument heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Procedure bestemmingsplan

Het ontwikkelen van een bestemmingsplan doorloopt verschillende fasen. Iedere fase wordt afgesloten met een bekendmaking van het bestemmingsplan op de gemeentepagina.

Rioolaansluiting

Woningen of andere gebouwen in de gemeente moeten een rioolaansluiting hebben. Deze rioolaansluitingen worden op gemeentegrond aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool.

Slopen

U heeft meestal geen vergunning nodig om te slopen. Maar vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente.

Verleende bouwvergunningen inzien

Elke week publiceert de gemeente aangevraagde, verleende of geweigerde omgevingsvergunningen. Onder een omgevingsvergunning vallen verschillende vergunningen. Zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen.