Online omgevingsdialoog herontwikkeling zwembadlocatie Residentie Mariëndaal

Publicatiedatum: Maandag 29 juni 2020

Van maandag 29 juni 2020 tot en met maandag 13 juli 2020 wordt een online omgevingsdialoog georganiseerd voor het vervangen van het zwembadgebouw op het terrein van het complex Residentie Mariëndaal in Velp.

Op de locatie wordt een woonzorggebouw opgericht. In verband met het coronavirus wordt geen bijeenkomst met presentatie gehouden, maar zijn de stukken gedurende twee weken online beschikbaar voor belangstellenden. Tijdens deze periode presenteert Verdouw Advies B.V., als gedelegeerd ontwikkelaar, haar plannen voor de locatie.

Woonzorgvoorziening

Het zwembadgebouw aan de Beukenlaan in Velp staat al enige tijd leeg. Met de ontwikkeling van een woonzorggebouw wordt nu een nieuwe invulling gegeven. De ontwikkeling maakt de bouw van een woonzorggebouw met 26 woonzorgeenheden en een gemeenschappelijke ruimte mogelijk. Door de locatie te ontwikkelen voor een zorgfunctie, wordt aangesloten bij de maatschappelijke functie van het terrein en wordt het zorgcluster in Velp versterkt.

Omgevingsdialoog

Om dit plan mogelijk te maken, wordt een bestemmingsplan voorbereid. Voordat het plan als ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd, organiseert Verdouw Advies B.V. samen met adviesbureau Pouderoyen Tonnaer een omgevingsdialoog. Met de omgevingsdialoog wil de ontwikkelaar alle betrokkenen en geïnteresseerden in een vroeg stadium een beeld geven van het plan en in de gelegenheid stellen om te reageren.

Inzage in de plannen

U kunt vanaf maandag 29 juni 2020 het plan met bijbehorende stukken inzien op de website www.pouderoyentonnaer.nl.

Schriftelijk reageren

Het is mogelijk om vanaf maandag 29 juni 2020 tot en met maandag 13 juli 2020 schriftelijk te reageren op de plannen. Schriftelijke reacties kunt u richten aan Pouderoyen Tonnaer, St. Stevenskerkhof 2, 6511 VZ te Nijmegen of per mail aan info@pouderoyentonnaer.nl onder vermelding van ‘Reactie ontwikkeling Beukenlaan 4, Velp’.