Onroerendezaakbelastingen (OZB)

Bent u op 1 januari eigenaar van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning, een bedrijfsruimte of een stuk grond) en/of gebruiker van een niet-woning (bijvoorbeeld een bedrijfsruimte of een stuk grond)? Dan betaalt u voor dat jaar onroerendezaakbelastingen (OZB) via de aanslag gemeentelijke belastingen. Het bedrag dat u betaalt aan OZB is een percentage van de WOZ-waarde van de betreffende onroerende zaak. Alle informatie over de WOZ vindt u onder aanslag gemeentelijke heffingen en WOZ-beschikking.

Tarief

Voor de actuele tarieven ga naar tarieven gemeentelijke belastingen.

Verkoop of verhuizing

Verkoopt u uw onroerende zaak of gaat u verhuizen? Dan krijgt u geen geld terug. De situatie op 1 januari is namelijk bepalend voor zowel de eigenaar als de gebruiker. Vaak wordt de aanslag OZB eigenarenheffing met de nieuwe eigenaar verrekend bij de notaris.