Ontheffing parkeerschijfzone

Direct regelen Afspraak maken

Wilt u parkeren in een parkeerschijfzone (blauwe zone)? Dan bent u verplicht een parkeerschijf te gebruiken. Hiermee kunt u maximaal twee uur parkeren binnen de blauwe zone.

Woont u in het blauwe zone gebied, dan kunt u een ontheffing aanvragen waarmee u langer dan twee uur in de blauwe zone mag parkeren. Er wordt maximaal één ontheffing per adres verleend. Een ontheffing geldt voor maximaal twee kentekens. De gemeente verleent alleen ontheffingen voor personenauto’s, niet voor vrachtwagens, campers of aanhangers.

Let op:

De geldigheid van de vergunning is een kalenderjaar.

Voorwaarden

 • Er is geen parkeergelegenheid bij uw woning
 • U heeft geen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
 • Het kenteken van het voertuig waarvoor u een ontheffing aanvraagt, staat op uw naam 

Vraagt u een ontheffing aan voor een bedrijfsauto, dan heeft u een verklaring van de eigenaar nodig waarin staat dat u het voertuig gebruikt (bijvoorbeeld een kopie van het leasecontract).

De aanvraag tot ontheffing dient u in bij de gemeente. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en verstrekt de ontheffing als uw aanvraag wordt goedgekeurd. Een aanvraag voor een parkeerontheffing wordt binnen vier weken afgehandeld.

Aanvragen en kosten

Aanvragen

De ontheffingen voor 2021 kunnen online en schriftelijk worden aangevraagd.

Kosten

Het moment van aanvraag bepaald de periode en de prijs. De prijs is per aangevraagde kaart (ontheffing)

Nieuwe kaart

 • twaalf maanden (aanvraag vanaf 1 januari): € 56,25
 • zes maanden (aanvraag vanaf 1 juli): € 34,80
 • drie maanden (aanvraag vanaf 1 oktober): € 23,20

Wijziging

 • aanbrengen van wijzigingen: € 12,00
 • Duplicaat aanvragen: € 28,50

Beperkingen van de ontheffing

De ontheffing is niet geldig op de volgende wegen in het zonegebied:

 • Klinkerstraat
 • Rogstraat
 • Markt
 • Hoofdwagt
 • Poternen en Hoofschestraat voor zover gelegen tussen de Bagijnenstraat en de Trompetterstraat

Voorschriften ontheffing

De houder is verplicht om wijzigingen in één of meer van de omstandigheden die relevant waren voor het verstrekken van de ontheffing direct te melden aan de burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders kunnen de ontheffing intrekken indien de houder ervan in strijd handelt met de voorschriften en/of redenen van openbaar belang.

Kenteken wijzigen

Als u het kenteken op een parkeerontheffing wilt laten wijzigen, bijvoorbeeld in verband met de aanschaf van een andere auto, kunt u hier het online formulier "wijziging doorgeven" invullen (inloggen met DigiD). Wij vragen u een kopie van het nieuwe kentekenbewijs toe te voegen. Als het om een leaseauto gaat voeg dan ook de verklaring van de eigenaar toe waarin staat dat u het voertuig gebruikt (bijvoorbeeld het leasecontract).

U krijgt binnen enkele dagen de nieuwe parkeerontheffing toegestuurd. Na ontvangst moet u de oude parkeerontheffing zo spoedig mogelijk inleveren.