Onthulling herinneringsmonument ‘corona’. Speech burgemeester Roolvink

Publicatiedatum: Zaterdag 10 oktober 2020

Op zaterdag 10 oktober 2020 is in klein gezelschap een herinneringsmonument onthuld op halfbastion Bekaf in Grave. Het herinneringsmonument kan voor hen die getroffen zijn door de coronacrisis een plek zijn “Om even stil te staan … en weer verder te gaan”. Bij de onthulling heeft burgemeester Roolvink een speech gehouden.

Speech burgemeester Roolvink

Dames en heren, jongens en meisjes,

‘Even stilstaan … en weer verdergaan’. Dat is de kern van deze bijeenkomst, van deze nieuwe gedenkplaats. Even stil staan … en weer verder gaan.

Mark Rutte gaf eerder deze week de aftrap voor de Nationale Bezinningsdag, onderdeel van de campagne 'Aandacht voor elkaar'. De nationale dag geeft Nederland de mogelijkheid stil te staan bij de mensen die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Maar ook stil te staan bij bijvoorbeeld het verlies van een baan, of ander verdriet.

'Een landelijke dag voor iedereen die met het verlies te maken heeft gehad. Een moment van bezinning, waarbij we gezamenlijk terugkijken, meeleven met getroffenen in de breedste zin van het woord, verhalen delen en hoopvol vooruitblikken', zo omschreef onze premier.

Deze coronacrisis is een bijzondere crisis. In het voorjaar werden we opgeschrikt door een hevige uitbraak, met als gevolg mensen die overleden, zieken en een wereldwijde schokgolf door de samenleving. In de zomer leken voor velen, de zorgen enigszins weg te ebben. Zeker voor mensen die geen dierbaren verloren of mensen kenden die heel ziek waren, leek alles weer als normaal te worden. Maar waarvoor gewaarschuwd werd, is gebeurd. Opnieuw een uitbraak van het virus. Opnieuw zieken, opnieuw mensen die overlijden. Opnieuw verdriet, onzekerheid en angst.

Deze coronacrisis is een crisis van lange adem. En daarom wil ik nu, samen met de organisatoren, stil staan bij hen die al slachtoffer zijn geworden van deze pandemie. Het is belangrijk om nu aandacht voor elkaar te hebben. Of, zoals minister De Jonge zei. ‘De tweede golf lijkt geen moment uit de gedachten van de mensen. Toch is dat geen enkele reden om het niet meer te hebben over de ervaringen tot nu toe. We weten niet wanneer het allemaal weer over is, maar we weten in ieder geval dat we elkaar nodig hebben om hier doorheen te komen. Juist nu, in die tweede golf’.

Het college van Grave is het van harte eens met deze opvatting. Bij alle maatschappelijke onrust en angst, zelfs nu de crisis nog voortgaat, is het belangrijk een moment te creëren om stil te staan bij hen die ons ontvallen zijn. Of bij hen die nog dagelijks lijden. Aandacht voor elkaar is belangrijk, zeker in deze tijd.

Dames en heren, jongens en meisjes,

We leven in een zeer onwerkelijke realiteit. Het maatschappelijk leven is ontwricht. Zelfs dit herdenken moeten we in kleine kring en op gepaste afstand doen. Tegen u allen zeg ik: Hou vol. Deze crisis gaat voorbij. Met aandacht voor elkaar komen we hier samen doorheen. Richt u op het goede dat uit deze crisis voort kan komen; meer gemeenschapszin, meer aandacht voor wat echt belangrijk is in het leven. En tegen hen die dierbaren hebben verloren zeg ik: Wat u hebt meegemaakt is vreselijk. Weet dat u in onze gedachten bent.

Hopelijk kan de gedenkplaats die hier is ingericht, helpen bij het verwerken van het verlies. Een mooie gedenkplaats om even bij stil te staan … en weer verder te gaan.

Dank u wel.