Openbare bekendmakingen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Grave worden altijd officieel gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Met openbare bekendmakingen bedoelen we verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking. Als service worden de openbare bekendmakingen van de gemeente Grave op deze website geplaatst. Een beknopt overzicht van de openbare bekendmakingen vindt u ook in weekblad de Graafsche Courant.

Aan de servicepublicatie op de website en in de Graafsche Courant kunnen geen rechten worden ontleend. De publicatie op www.officielebekendmakingen.nl is leidend.

E-mailservice bekendmakingen

U kunt zich via www.overheid.nl aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Alle officiële bekendmakingen die de gemeente publiceert en die binnen uw zoekopdracht passen, worden dan automatisch per e-mail naar u verstuurd. U kunt zelf aangeven met welke frequentie u de informatie graag ontvangt.