Openbare besluitenlijsten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert in principe elke week. De vergaderingen zijn besloten, u mag er niet bij aanwezig zijn. Wel verschijnt na de vergadering altijd de openbare besluitenlijst waarin u kunt lezen over welke onderwerpen het college van burgemeester en wethouders welk besluit genomen heeft. Deze besluitenlijsten zijn hieronder per kalenderjaar in te zien.

Besluitenlijsten 2019

Tijdens het zomerreces heeft het college van burgemeester en wethouders niet vergaderd op dinsdag 23 juli, dinsdag 30 juli en dinsdag 6 augustus. Van die dagen worden dus ook geen besluitenlijsten op de gemeentelijke website gepubliceerd.