Organisaties voor ondernemers in de gemeente Grave

De volgende organisaties zijn voor ondernemers in de gemeente Grave:

Graveon

Graveon is een ondernemersvereniging voor alle ondernemers die wonen en/of werken in de gemeente Grave.

kijk voor meer informatie op www.graveon.nl

Centrummanagement Grave

Centrummanagement Grave (CMG) heeft als doel, het in samenwerking brengen, van de bij het centrum van Grave betrokken partijen. Centrummanagement Grave wil de lokale en regionale aantrekkingskracht van het centrum van Grave versterken, en daarmee het economisch functioneren, met behoud van het authentieke karakter van het centrum.

Gemeenschappelijke belangen

Centrummanagement Grave wil dit doel bereiken door het behartigen van gemeenschappelijke belangen van ondernemers en eigenaren binnen het centrumgebied van Grave. Ook bevorderd centrummanagement contact, overleg en samenwerking tussen de belanghebbenden.

Stimuleren van collectieve acties

Centrummanagement Grave stimuleert en/of organiseert collectieve evenementen, winkel- en wervingsacties, reclame acties of stimuleert bedrijven in het doen van public relations ten behoeve van de belanghebbenden.

Ook zet Centrummanagement Grave zich in, ten behoeve van de belanghebbenden en consumenten, om uitvoering te geven aan branchering, bereikbaarheid en parkeren, veiligheid, kwaliteitsverbetering, evenementen, communicatie, marketing en promotie. dit in nauwe samenwerking met de gemeente Grave.

U kunt contact opnemen met Centrummanagement Grave via info@centrumgrave.nl. Kijk voor meer informatie over ondernemen in Grave op www.beleefhistorischgrave.nl.

Vastgoedgroep Grave

Vastgoed groep Grave kan u als ondernemer helpen uw weg te vinden bij de gemeente of bij eigenaren van (beschikbare) panden. Ook kunnen wij u in contact brengen met de "ondernemers adviesgroep". U kunt de Vastgoed groep Grave bereiken via vastgoedgroepgrave@gmail.com

Het ondernemersboek is een initiatief van de vastgoedgroep Grave. Met dit boek krijgt u meer informatie over de Binnenstad van Grave vanuit het oogpunt van een ondernemer. Bekijk hier het ondernemersboek.

Vereniging Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg

De Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg werd in 1954 opgericht door enkele ondernemers in het Land van Cuijk, als platform voor onderlinge samenwerking rond vraagstukken als de noodzaak tot industrialisatie, aansluiting van scholing op de werkgelegenheid en verbetering van de infrastructuur.

Kijk voor meer informatie op http://www.industriele-kring.nl/.

ZLTO

De ZLTO afdeling Land van Cuijk Noord behartigt de belangen van zo’n 336 leden in de gemeente Cuijk, Mill en Sint Hubert en Grave. Deze ondernemers maken zich sterk voor een verduurzaming van de agrarische sector, door aandacht te hebben voor mens, dier, milieu en de omgeving van boeren, tuinders en buitenlui.

Kijk voor meer informatie op www.zlto.nl/LandvanCuijkNoord