Parkeerbeleid (actualisering)

In 2017 wordt nieuw parkeerbeleid vastgesteld ter vervanging van het Parkeerbeleidsplan 2010-2015.

Op deze pagina vindt u algemene informatie ten aanzien van het proces dat doorlopen wordt en kunt u kennis nemen van diverse documenten die in dat proces een rol spelen. Actuele informatie wordt geplaatst in de gemeentelijke informatierubriek in de Graafsche Courant en als nieuws op deze website.

Participatie en meningsvorming

Inwoners, bedrijven en organisaties krijgen de mogelijkheid om inbreng te hebben bij de totstandkoming van het nieuwe beleid. Daarvoor wordt een inloop-/informatieavond gehouden en wordt verder de gelegenheid geboden schriftelijk te reageren op de aanzet tot actualisering van het parkeerbeleid.

Fasering en planning

Het streven is erop gericht om het nieuwe Parkeerbeleidsplan in concept gereed te hebben voorafgaand aan het begin van de zomervakantie. In de raadsvergadering van 26 september 2017 neemt de gemeenteraad een besluit over het nieuwe Parkeerbeleidsplan.

Meer informatie

Werkorganisatie CGM (ambtelijke samenwerking gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert)

Maurice Roefs, beleidsadviseur Ruimtelijk Beleid

Telefoon: 0486-477274, e-mail: maurice.roefs@cgm.nl.