Participatieverklaring

Bent u op of na 1 oktober 2017 begonnen met inburgeren? En staat u ingeschreven bij onze gemeente? Dan moet u deelnemen aan het participatieverklaringstraject. U leert daarin hoe de samenleving in Nederland werkt. En u ondertekent de participatieverklaring. Daarmee bewijst u dat u mee wilt doen in onze samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland.

Voor wie is het participatieverklaringstraject

Het participatieverklaringstraject is verplicht voor alle nieuwkomers die moeten inburgeren:

 • een statushouder
 • als u in Nederland bent gekomen voor gezinsvorming of gezinshereniging

U krijgt een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) als u moet inburgeren.

Wat leert u over Nederland

U leert in een aantal workshops wat belangrijk is in Nederland. Bijvoorbeeld:

 • iedereen in Nederland is gelijk
 • iedereen mag zijn eigen partner kiezen
 • iedereen mag zelf kiezen wat hij of zij gelooft
 • iedereen mag naar school
 • iedereen mag zeggen wat hij of zij vindt, maar mag een ander niet discrimineren
 • we zorgen voor onszelf en voor elkaar, de overheid helpt mensen die dat nodig hebben

Wanneer ondertekent u de Participatieverklaring

U hebt 1 jaar om te leren wat belangrijk is in Nederland. En om uw handtekening op de participatieverklaring te zetten. Dat jaar begint wanneer u wordt ingeschreven bij de gemeente. Hebt u binnen 1 jaar geen handtekening gezet op de participatieverklaring? Dan krijgt u een boete van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). DUO regelt het inburgeren. U kunt dan ook geen geld meer lenen bij DUO.

Hoe doet u mee

Hoe u mee kunt doen, hangt af van uw situatie:

 • Bent u statushouder? U hoeft niets te doen. U krijgt dan van Sociom Vluchtelingenwerk een uitnodiging. Sociom voert het participatieverklaringstraject uit.
 • Bent u geen statushouder? Dan neemt u zelf contact op met Sociom Vluchtelingenwerk. U doorloopt het verkorte traject. De kosten hiervoor zijn wettelijk vastgesteld op € 150.

U kunt zich bij Sociom aanmelden en ook vragen stellen. Via telefoonnummer 0485-700500 of per e-mail info@sociom.nl

Meer informatie? www.sociom.nl/inburgering

Wie hoeft niet mee te doen aan het participatieverklaringstraject

 • kinderen onder de 18 jaar
 • ouderen die aow krijgen
 • als u vóór 1 oktober 2017 verplicht was om in te burgeren