Privacy

De gemeente gaat veilig om met uw persoonsgegevens, zodat uw privacy goed beschermd is. Dit op basis van de geldende wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bescherming persoonsgegevens

Voor het oplossen van uw vraag of probleem kan de gemeente uw persoonsgegevens nodig hebben. De persoonsgegevens die de gemeente Grave verwerkt, beveiligen we zo goed mogelijk tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hiervoor nemen we passende technische en organisatorische maatregelen.

Functionaris gegevensbescherming (FG)

De gemeente heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op een juiste uitvoering van de privacywetgeving binnen de gemeente. Als u contact op wilt nemen met de FG, kunt u dit doen via FG@cgm.nl of via het algemene postadres en uw bericht richten ter attentie van de Functionaris gegevensbescherming of via 0486-477277.

Registerverwerkingen

Binnen de gemeente Grave worden taken uitgevoerd waarvoor persoonsgegevens worden gebruikt. Om inzicht te geven in het gebruik van deze gegevens is een register van verwerkingen opgesteld. Hierin staat voor welk doel gegevens gebruikt worden. Dit is verplicht. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven welke gegevens in het register moeten worden verwerkt. Het register is een dynamisch document en wordt continu geüpdatet. Om de toegankelijkheid en leesbaarheid van het register te verhogen is ervoor gekozen het register te verdelen in 10 kleinere registers die u onder het kopje "Deelregisters" kunt downloaden als PDF.

Rechten van burgers

Burgers hebben recht op informatie over het gebruik van hun persoonsgegevens. Ook kunnen zij inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens vragen en bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Kijk voor meer informatie over de privacyrechten op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.