Proefsleuven voormalig Visioterrein

Publicatiedatum: Woensdag 14 augustus 2019

Op maandag 19 augustus 2019 wordt begonnen met het graven van proefsleuven op diverse locaties op het voormalige Visioterrein. Het gaat daarbij om een archeologische verkenning naar wat en waar er precies in de bodem zit.

Geofysisch onderzoek

Eerder dit jaar is door het bureau ArcheoPro uit Eijsden al een geofysisch onderzoek uitgevoerd. Met een dergelijk onderzoek kan – zonder dat er gegraven wordt – onder andere de grondweerstand worden gemeten. Daaruit valt af te leiden of er vroeger bijvoorbeeld een waterloop lag of dat er ooit bebouwing stond. Ook kunnen voorwerpen worden getraceerd en kunnen ondergrondse structuren in beeld worden gebracht. Een geofysisch onderzoek wordt vaak gebruikt als eerste verkenning. Met zo’n verkenning kan ook beter bepaald worden waar graven de meeste kans oplevert om te ontdekken wat en waar er precies in de bodem zit.

Proefsleuven

Op basis van het bestuderen van oude kaarten en het geofysisch onderzoek, worden er nu verspreid over het terrein acht proefsleuven gegraven van ieder 30 meter lang en vier meter breed. In totaal wordt dus zo’n 960 meter2 ontgraven. Het graven begint op maandag 19 augustus 2019 en zal ongeveer een week duren. Daarna duurt het nog enkele weken voordat de graafresultaten geïnterpreteerd zijn en verwerkt in een rapportage. Het doel van het graven van proefsleuven is om vast te stellen of er nog resten van muren of funderingen van vestingwerken aanwezig zijn. Maar ook wil de gemeente de locatie van de historische vestingwerken, zoals muren, wallen, grachten en een poort, zo precies mogelijk in beeld brengen. Het werk wordt – in opdracht van de gemeente – uitgevoerd onder toezicht van The Missing Link, adviesbureau voor erfgoed en ruimte uit Utrecht.

Visioterrein

Het Visioterrein is vernoemd naar de voormalige eigenaar en gebruiker van het terrein: Koninklijke Visio; onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking. Veranderende inzichten op het gebied van dit onderwijs maakte dat het voormalige internaatsgebouw werd gesloopt. De school heeft zich teruggetrokken op het oostelijk deel van het terrein waarnaast inmiddels ook de Brede School Grave – Oost is gebouwd. Wat de gemeente, als nieuwe eigenaar, met het terrein gaat doen, is nog niet bekend. Onder het mom van ‘de grond van de buurman kun je maar één keer kopen’ kocht de gemeente het terrein in 2015 aan. De gemeente wil over de herontwikkeling van dit gebied, dat ongeveer net zo groot is als de gehele binnenstad, zelf de regie kunnen voeren. Wat er met het terrein gaat gebeuren, is nog niet bekend maar te denken valt aan een gedeeltelijke ontwikkeling tot parkachtige omgeving met historische boomgaard. Ook kan een gedeelte worden benut voor de aanleg van een parkeerterrein om de parkeerdruk uit de binnenstad op te vangen. Ook wordt gedacht om de vestingwerken weer (gedeeltelijk) zichtbaar te maken en de binnenstad via de Hampoort en nog aan te leggen brug (wandelen/fietsen) te verbinden met de Stoof. Maar welke ontwikkeling dan ook plaats gaat vinden, de gemeente vindt het van belang om eerst te weten wat er in de ondergrond zit. Het proefsleuvenonderzoek richt zich daarop.