Projecten

Tegengaan wateroverlast

In augustus 2015 viel in Grave een regenbui van 50-80 millimeter in twee uur. Deze extreme weerssituatie gaf veel overlast. Gelet op de klimaatverandering zullen dergelijke weersveranderingen steeds vaker voorkomen.

Werkzaamheden Hoogeweg – Generaal de Bonsweg

De gemeente Grave heeft aannemingsbedrijf D. van der Steen B.V. uit Utrecht opdracht verleend voor het uitvoeren van wegwerkzaamheden op de Hoogeweg en Generaal de Bonsweg in Grave.

Vestingvisie Grave

Het uit Rotterdam afkomstige, stedenbouwkundig bureau West 8, werkt in opdracht van de gemeente Grave aan een (toekomst)visie op de vestingstad Grave.

Hof van Esteren, Escharen

In het zuiden van de kern Escharen ligt het terrein van “Van Dongen”, een agrariër die zijn gronden heeft verkocht aan van Wanrooij Projectontwikkeling.

Brede School Grave Oost

In 2015 kocht de gemeente Grave het Visioterrein aan. Op het oostelijk deel van het terrein wordt de Brede School Grave Oost gebouwd

Wisseveld Grave

Het bedrijventerrein Wisseveld ligt noordelijk van Grave dicht bij de oude vesting.

Mariëndaal Velp

Een gedeelte van de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking op het voormalig Binckhof-terrein van Dichterbij (nu terrein Mariëndaal geheten) is gesloopt en verplaatst.

De Verborgen Raamvallei

Tussen Cuijk, Grave en Mill ligt een prachtig gebied. Een plek met een grote verscheidenheid aan flora en fauna.

Herontwikkeling Prinsenstal Grave

Voor het hele gebied Brugstraat, Oliestraat, Maaskade en Prinsenstal (kortweg "Prinsenstal") geldt, dat het op termijn kan worden her-ontwikkeld.