Projecten

Tegengaan wateroverlast

In augustus 2015 viel in Grave een regenbui van 50-80 millimeter in twee uur. Deze extreme weerssituatie gaf veel overlast. Gelet op de klimaatverandering zullen dergelijke weersveranderingen steeds vaker voorkomen.

Herontwikkeling voormalige locatie “De Sprankel”

Op de hoek van de Essinklaan en de Estersveldlaan in Grave was basisschool De Sprankel gevestigd. In 2018 verhuisde deze school echter naar nieuwbouw op het Visioterrein Grave-Oost. Het oude schoolgebouw werd in het voorjaar van 2019 gesloopt en het vrijgekomen terrein werd ingezaaid met gras in afwachting van herontwikkeling.

Vestingvisie Grave

Het uit Rotterdam afkomstige, stedenbouwkundig bureau West 8, werkt in opdracht van de gemeente Grave aan een (toekomst)visie op de vestingstad Grave.

Werkzaamheden Hoogeweg – Generaal de Bonsweg

De gemeente Grave heeft aannemingsbedrijf D. van der Steen B.V. uit Utrecht opdracht verleend voor het uitvoeren van wegwerkzaamheden op de Hoogeweg en Generaal de Bonsweg in Grave.

Hof van Esteren, Escharen

In het zuiden van de kern Escharen ligt het terrein van “Van Dongen”, een agrariër die zijn gronden heeft verkocht aan van Wanrooij Projectontwikkeling.

De Verborgen Raamvallei

Tussen Cuijk, Grave en Mill ligt een prachtig gebied. Een plek met een grote verscheidenheid aan flora en fauna.

Herontwikkeling Prinsenstal Grave

Voor het hele gebied Brugstraat, Oliestraat, Maaskade en Prinsenstal (kortweg "Prinsenstal") geldt, dat het op termijn kan worden her-ontwikkeld.

Mariëndaal Velp

Een gedeelte van de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking op het voormalig Binckhof-terrein van Dichterbij (nu terrein Mariëndaal geheten) is gesloopt en verplaatst.

Wisseveld Grave

Het bedrijventerrein Wisseveld ligt noordelijk van Grave dicht bij de oude vesting.