Projecten

Werkzaamheden binnenstad Grave

Van april 2020 tot in ieder geval medio 2021 vinden er werkzaamheden plaats in de binnenstad van Grave. Water- en gasleidingen worden vervangen en er wordt glasvezel aangelegd.

Kerkenvisie

Een kerkenvisie moet u zien als een strategische blik op de toekomst van kerkgebouwen. Veel kerken komen leeg te staan en verliezen daarmee hun functie. Dus moet er een andere bestemming worden gevonden want slopen van een kerkgebouw is meestal geen optie.

De Verborgen Raamvallei

Tussen Cuijk, Grave en Mill ligt een prachtig gebied. Een plek met een grote verscheidenheid aan flora en fauna.

Herontwikkeling voormalige locatie “De Sprankel”

Op de hoek van de Essinklaan en de Estersveldlaan in Grave was basisschool De Sprankel gevestigd. In 2018 verhuisde deze school echter naar nieuwbouw op het Visioterrein Grave-Oost. Het oude schoolgebouw werd in het voorjaar van 2019 gesloopt en het vrijgekomen terrein werd ingezaaid met gras in afwachting van herontwikkeling.

Hof van Esteren, Escharen

In het zuiden van de kern Escharen ligt het terrein van “Van Dongen”, een agrariër die zijn gronden heeft verkocht aan van Wanrooij Projectontwikkeling.

Reconstructie Trompetterstraat/Poternen/Bagijnenstraat

De gemeente Grave is van plan de Trompetterstraat en enkele omliggende wegen te reconstrueren, namelijk de Poternen en de Bagijnenstraat. Om toekomstige wateroverlast aan te pakken wordt er een regenwaterriool naast het bestaande vuilwaterriool aangelegd. Om het riool aan te brengen wordt de weg opengebroken en kunnen wij ook de bovengrondse inrichting vernieuwen.

Tegengaan wateroverlast

In augustus 2015 viel in Grave een regenbui van 50-80 millimeter in twee uur. Deze extreme weerssituatie gaf veel overlast. Gelet op de klimaatverandering zullen dergelijke weersveranderingen steeds vaker voorkomen.

Vestingvisie Grave

Het uit Rotterdam afkomstige, stedenbouwkundig bureau West 8, werkt in opdracht van de gemeente Grave aan een (toekomst)visie op de vestingstad Grave.

Wisseveld Grave

Het bedrijventerrein Wisseveld ligt noordelijk van Grave dicht bij de oude vesting.