Reclamebelasting centrumgebied en bedrijventerreinen

Vanaf 2014 wordt in een door de gemeenteraad aangewezen gebied in het centrum reclamebelasting geheven. Op de bedrijventerreinen wordt vanaf 2019 reclamebelasting geheven. Na aftrek van de kosten van heffing en inning (5%) wordt de resterende opbrengst in zijn geheel doorbetaald aan de betreffende stichtingen. De besteding van de opbrengsten is geregeld in het convenant tussen de gemeente en de stichtingen.

Tarief

Voor de actuele tarieven ga naar tarieven gemeentelijke belastingen.

Verhuizing of vertrek

Als u geen gebruik meer maakt van uw pand dan kunt u gedeeltelijk ontheffing vragen. Het verzoek kunt u sturen naar de gemeente, t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 7, 5360 AA Grave. Doe dat schriftelijk en stuur bewijsstukken mee. Dat versnelt de afhandeling van uw bezwaar.