Reconstructie Trompetterstraat/Poternen/Bagijnenstraat

De gemeente Grave is van plan de Trompetterstraat en enkele omliggende wegen te reconstrueren, namelijk de Poternen en de Bagijnenstraat. Om toekomstige wateroverlast aan te pakken wordt er een regenwaterriool naast het bestaande vuilwaterriool aangelegd. Om het riool aan te brengen wordt de weg opengebroken en kunnen wij ook de bovengrondse inrichting vernieuwen.

Het aanleggen van het regenwaterriool is een opgave uit het rapport “stedelijke wateropgave gemeente Grave”.

Wat gaat er gebeuren

De toegang naar de Trompetterstraat vanaf de N324 krijgt een groene uitstraling. De weg, parkeerplaatsen en de voetpaden worden vernieuwd. Er is rekening gehouden met meer ruimte voor de voetganger. De automobilist wordt als het ware gast in de openbare ruimte. Vanaf de Ravelijn wordt het profiel uit het centrum al opgepakt. Hiermee wordt het stadse karakter teruggebracht. Ook wordt vanaf de Ravelijn alles bijna op gelijke hoogte gebracht waardoor voetgangers zich makkelijk binnen dit gebied kunnen bewegen. Ook gaan wij voor het uiterlijk zoveel als mogelijk natuurlijke materialen toepassen welke aansluiten bij de overige bestrating in het centrum. Er is aandacht voor meer groen zonder dat het ten koste gaat aan de parkeergelegenheid in het centrum. U kunt dit alles terugzien in het opgestelde definitieve ontwerp.

Er worden op diverse locaties bestande bomen gekapt en weer nieuwe teruggeplaatst. De te kappen bomen zijn op tekening weergegeven n zo ook de nieuwe bomen. De keuze van de bomen is nog niet overal definitief en kan door de groenbeheerder nog worden aangepast.

Bewonersavonden

In december 2018 en juli 2019 zijn twee bewonersavonden gehouden waarbij bewoners en overige belanghebbenden inspraak hadden op het ontwerp. Eind 2019 is het definitieve ontwerp gereed gekomen en vanaf nu in te zien

Planning

Momenteel zijn wij druk bezig met het uitvoeren van diverse onderzoeken. Er wordt naar de samenstelling van de ondergrond gekeken en er is nauw overleg met de kabels en leidingmaatschappijen. De komende periode worden er al werkzaamheden verricht door Brabant Water en Enexis zodat wij daar geen hinder van ondervinden tijdens onze werkzaamheden.

Ook zijn wij druk bezig met het opstellen van de contracten zodat wij een aannemer kunnen gaan selecteren. Aanwonenden en belanghebbenden worden hiervan tijdig op de hoogte gehouden.

De gemeente Grave verwacht medio juni te gaan starten met de werkzaamheden. Wij houden u zo goed als mogelijk op de hoogte over een eventuele start van de werkzaamheden. Daarnaast is er ook overleg over de bereikbaarheid van het centrum met zowel horeca en overige ondernemers.

Definitief ontwerp

Het definitieve ontwerp is gereed. Op deze tekening is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen/wensen zoals opgehaald tijdens de bewonersavonden.

De reconstructie van de Ravelijn en het parkeerterrein de Lunetten zijn nog optioneel. In de loop van de voorbereiding wordt bepaald of dit deel toch gelijktijdig uitgevoerd kan gaan worden.

Hier kunt u het gewijzigde definitieve ontwerp (PDF) bekijken.

Vragen

Aanwonenden en belanghebbenden worden nog nader geïnformeerd middels een brief met betrekking tot de afsluiting, bereikbaarheid en contactgegevens van de aannemer. Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen? Neem u gerust contact op met de heer S. de Laat van de afdeling Openbare Werken. Hij is te bereiken via het algemene nummer van de gemeente: 0486-477277 of via stan.delaat@cgm.nl.