Reductieregeling

Als u een laag inkomen heeft en geen of weinig eigen vermogen, dan is het soms lastig om mee te kunnen blijven doen aan sociale, sportieve, culturele of maatschappelijke activiteiten. Voor deze kosten kent onze gemeente de Reductieregeling.

U kunt hierbij denken aan:

  • Abonnementen, seizoenskaarten en entreegelden voor musea, sportevenementen, de schouwburg of bioscoop
  • Contributies voor (sport-)verenigingen, hobbyclubs, ouderenorganisaties, muziekschool
  • Contributie voor de peuterspeelzaal
  • Abonnement op internet, krant en/of tijdschrift voor senioren tegen sociaal isolement
  • (vrijwillige) ouderbijdrage voor schoolactiviteiten
  • Schoolreisjes en -kampen of excursies

Voor wie is het bedoeld

U kunt meedoen met de Reductieregeling als uw inkomen niet hoger is dan 115% van de geldende bijstandsnorm en uw vermogen niet boven de wettelijke grens uitkomt.    

Voor schoolgaande kinderen geldt er ook nog een aanvullende tegemoetkoming. Dit is een extraatje per kind waarmee de kosten voor bijvoorbeeld bijzonder lesmateriaal of buitenschoolse activiteiten betaald worden.

Hoe werkt het

U kunt een tegemoetkoming krijgen tot een maximum bedrag per gezinslid per kalenderjaar.

Bewaar altijd uw betaalbewijzen, zodat u altijd kunt aantonen waar u het geld aan besteed heeft.

Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt kunt u hier via de Snelbalie Inkomensondersteuning de Reductieregeling voor bijstandsgerechtigden aanvragen. Wanneer u geen bijstandsuitkering ontvangt, dan kunt u via de Snelbalie Inkomensondersteuning de Reductieregeling hier aanvragen.

Let op

U kunt uw aanvraag alleen doen in het jaar waarop de kosten betrekking hebben.

Contact

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0485-396783. U kunt ons ook mailen via inkomensondersteuning@cgm.nl.