Reductieregeling

Als u een laag inkomen heeft en geen of weinig eigen vermogen, dan is het soms lastig om mee te kunnen blijven doen aan sociale, sportieve, culturele of maatschappelijke activiteiten. Voor deze kosten kent onze gemeente de Reductieregeling.

U kunt hierbij denken aan:

  • Abonnementen, seizoenskaarten en entreegelden voor musea, sportevenementen, de schouwburg of bioscoop
  • Contributies voor (sport-)verenigingen, hobbyclubs, ouderenorganisaties, muziekschool
  • Contributie voor de peuterspeelzaal
  • Abonnement op internet, krant en/of tijdschrift voor senioren tegen sociaal isolement
  • (vrijwillige) ouderbijdrage voor schoolactiviteiten
  • Schoolreisjes en -kampen of excursies

Voor wie is het bedoeld

U kunt meedoen met de Reductieregeling als uw inkomen niet hoger is dan 115% van de geldende bijstandsnorm en uw vermogen niet boven de wettelijke grens uitkomt.    

Voor schoolgaande kinderen geldt er ook nog een aanvullende tegemoetkoming. Dit is een extraatje per kind waarmee de kosten voor bijvoorbeeld bijzonder lesmateriaal of buitenschoolse activiteiten betaald worden.

Hoe werkt het

U kunt een tegemoetkoming krijgen tot een maximum bedrag per gezinslid per kalenderjaar.

Bewaar altijd uw betaalbewijzen, zodat u altijd kunt aantonen waar u het geld aan besteed heeft.

Aanvragen

Het aanvragen van de reductieregeling kan helaas niet digitaal. Als u een aanvraag wil doen, download dan hier het aanvraagformulier reductieregeling. Na het invullen en ondertekenen van het formulier kunt u het formulier en de bijbehorende bewijsstukken mailen naar inkomensondersteuning@cgm.nl. Wij adviseren u om dit op een veilige manier te doen via veiligdelen.cgm.nl. U kunt de aanvraag en bijbehorende bewijsstukken natuurlijk ook inleveren bij het gemeentehuis of de receptie van het Dienstencentrum in Cuijk (Zwaanstraat 7).

Lukt het niet om het aanvraagformulier te downloaden, dan kunt u ook contact opnemen met ons. Stuurt u een e-mail naar inkomensondersteuning@cgm.nl of bel naar 0485-396783. Dan sturen wij het formulier naar u toe

Let op

U kunt uw aanvraag alleen doen in het jaar waarop de kosten betrekking hebben.

Contact

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0485-396783. U kunt ons ook mailen via inkomensondersteuning@cgm.nl.