Regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Publicatiedatum: Donderdag 28 januari 2021

Ondanks de verschillende steunmaatregelen die reeds door het kabinet zijn genomen, dreigen er mensen tussen wal en schip te vallen. De regeling TONK biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor ondernemers, die door de coronacrisis te maken krijgen met terugval in inkomen. En hierdoor noodzakelijke kosten (zoals huur of hypotheek, kosten van gas, water en elektriciteit en premie zorgverzekering) niet meer kunnen betalen. Deze huishoudens kunnen geen of onvoldoende aanspraak maken op bestaande sociale zekerheid, vallen terug in inkomen en komen vanwege de partnertoets of het uren-criterium niet aanmerking voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO).

Het gaat om de volgende drie groepen

  1. Huishoudens die nog wel inkomen uit werk hebben, maar tegelijkertijd met een dusdanige terugval in inkomsten worden geconfronteerd dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Dit kunnen zelfstandigen zijn die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, maar ook flexwerkers die plotseling minder worden opgeroepen en ook werkenden die kortdurend vanwege quarantaine inkomsten mislopen.
  2. Huishoudens die terugvallen op een uitkering en daardoor dusdanig achteruitgaan in inkomsten dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Dit kunnen werkenden zijn, zoals artiesten en sekswerkers, die moeten terugvallen op het sociaal minimum.
  3. Huishoudens waar een of beide partners geen inkomen uit werk meer heeft en ook geen recht op een uitkering. Daardoor kunnen zij een dusdanige terugval in inkomsten ervaren dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Zelfstandigen kunnen bijvoorbeeld hun opdrachten ineens zien teruglopen of maken vanwege de partnertoets of het urencriterium geen aanspraak op de Tozo-maatregel.

Medio februari/maart meer bekend

Welke specifieke regels en voorwaarden er precies gelden bij een aanvraag voor TONK is nu nog niet bekend. De verwachting is dat hier in medio februari/maart 2021 meer over bekend wordt gemaakt en dat de regeling met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in zal gaan.

Meer informatie

Alle informatie over de financiële regelingen vanuit de Rijksoverheid leest u op www.rijksoverheid.nl.