Regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Publicatiedatum: Dinsdag 13 juli 2021

Ondanks de verschillende steunmaatregelen die reeds door het kabinet zijn genomen, dreigen er mensen tussen wal en schip te vallen. Bent u ondernemer/zzp-er, werknemer of werkzoekende en heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen? En kunt u daardoor noodzakelijke kosten zoals woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. De regeling TONK biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor ondernemers, die door de coronacrisis te maken krijgen met terugval in inkomen.

Update

De regeling is aangepast, zodat meer mensen hiervoor in aanmerking komen. De belangrijkste verandering is dat het maximale maandbedrag verhoogd is naar € 1.000,00 per maand. Hieronder leest u alle informatie over de TONK.

Voor wie

U komt in aanmerking voor de Tonk wanneer u door de Coronamaatregelen een (aanzienlijk) lager inkomen heeft dan voor de Coronacrisis. Voorwaarde is wel dat u daardoor de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen. Ook moeten er  geen andere regelingen zijn waar u gebruik van kunt maken. U kunt hierbij denken aan een uitkering van het UWV, de SVB, maar ook huur- of zorgtoeslag.

In de volgende situaties komt u mogelijk in aanmerking:

 • U ontvangt als ondernemer een Tozo-uitkering, maar deze is niet voldoende om de noodzakelijke kosten van te voldoen
 • U komt niet in aanmerking voor een Tozo-uitkering, omdat uw partner een te hoog inkomen heeft
 • U bent werkloos geworden en ontvangt daarom een WW-uitkering of bijstandsuitkering, die te laag is om de noodzakelijke kosten van te voldoen
 • U werkt nog als zelfstandige, maar uw omzet is aanzienlijk gedaald als gevolg van de Coronacrisis, waardoor u de noodzakelijke kosten niet meer kunt voldoen
 • U heeft werk in loondienst, maar u loopt inkomsten mis, omdat uw salaris gedurende een quarantaineperiode niet wordt doorbetaald
 • U bent een oproepkracht en wordt minder opgeroepen dan voorheen, waardoor uw inkomen lager is. U kunt ook geen beroep doen op een WW- of bijstandsuitkering

Voldoet u niet aan een van de bovengenoemde situaties, maar kunt u als gevolg van de Coronacrisis uw vaste lasten niet meer betalen, neem dan contact met ons op. Dat kan door een e-mail te sturen naar vragentonk@cgm.nl.

Noodzakelijke (woon)kosten

Noodzakelijke woonkosten zijn:

 • De hypotheekrente die u maandelijks moet betalen (dus niet de aflossing van uw hypotheek)
 • De maandelijkse huur (inclusief servicekosten)
 • De maandelijkse kosten van gas, water en elektriciteit
 • Kosten van verzekeringen
 • Abonnementen voor telefoon en internet
 • Andere voorkomende doorlopende vaste kosten

Woonkosten tot een bedrag van € 240,00 komen niet voor vergoeding in aanmerking. Wij gaan er vanuit dat u deze kosten zelf uit een (minimum-)inkomen kunt betalen. Als uw kosten lager zijn dan € 240,00,  maar u kunt desondanks uw vaste lasten niet meer betalen, doet u dan toch een aanvraag. Wij kunnen als daar (dringende) redenen voor zijn, afwijken van de regels.

De voorwaarden

 • U bent ouder dan 18 jaar zijn en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
 • U woont in deze gemeente;
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit hebben of beschikt over een geldige verblijfstitel;
 • Uw inkomen is gedaald als gevolg van de Coronacrisis;
 • Uw vermogen is lager dan € 6.295,00 (als u alleenstaand bent) of € 12.590,00 (als u gehuwd bent of samenwoont). Als vermogen telt mee contant geld, geld op uw (spaar)rekening, dat van uw partner of uw kinderen, de waarde van beleggingen of cryptocurrency. Het vermogen uit een onderneming telt niet mee, net als de overwaarde van uw woning;
 • U bent de hoofdhuurder of eigenaar van de woning waarvoor u een vergoeding van de woonkosten vraagt;
 • Uw woonkosten moeten hoger zijn dan € 240,00.

Periode uitkering

De Tonk loopt van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. U kunt dus maximaal voor negen maanden een uitkering krijgen. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U kunt een aanvraag doen voor de maanden dat u niet in staat bent om uw woonkosten te betalen. De Tonk kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 worden toegekend. Als u bijvoorbeeld op 1 augustus 2021 een aanvraag indient, dan kun u de uitkering toch in laten gaan op 1 januari 2021. U kunt tot 1 oktober 2021 een aanvraag indienen. Na 1 oktober 2021 is het niet meer mogelijk om een aanvraag voor Tonk te doen.

Hoogte uitkering

De hoogte is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen (uw draagkracht) en de hoogte van uw woonkosten. En is dus voor iedereen verschillend. De vergoeding bedraagt maximaal € 1.000,00 per maand. U mag de TONK-uitkering meestal houden. In sommige uitzonderlijke gevallen kan de uitkering als lening worden verstrekt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt.

Inlichtingenplicht (artikel 17 Participatiewet)

Als u wilt deelnemen aan de Tonk moet u zich houden aan de inlichtingenplicht. Deze verplichting houdt in dat u ons de juiste informatie geeft bij de aanvraag. Zo verklaart u met het indienen van de aanvraag dat uw (gezins-) inkomsten gedaald is als gevolg van de Coronacrisis en u daardoor de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen. Ook bent u bijvoorbeeld verplicht om ons, als de uitkering is toegekend, op de hoogte te stellen wanneer er wijzigingen zijn in uw (gezins-) inkomen of persoonlijke situatie.

Aanvragen

U heeft een DigiD nodig om de aanvraag te kunnen doen. Als u een partner heeft, dan moet ook uw partner inloggen met zijn of haar DigiD. Als u alles heeft ingevuld wordt u gevraagd om bewijsstukken te uploaden. De bewijsstukken mogen per bewijsstuk maximaal 1 MB groot zijn. Als het niet lukt om de stukken te uploaden of ze zijn groter dan 1 MB, mailt u de stukken dan naar tonk@cgm.nl. Wij adviseren u om dit op een veilige manier te doen via veiligdelen.cgm.nl. Zet u in het onderwerp uw naam en geboortedatum.

 • Kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart (voor- en achterkant) of vreemdelingendocument, géén rijbewijs) van u en uw eventuele partner.
 • Een overzicht van uw (privé) betaal- en spaarrekeningen met daarop de saldo’s op of omstreeks 1 januari 2021. Bijvoorbeeld het financieel jaaroverzicht dat u van uw bank krijgt.
 • Bewijsstukken van inkomsten van u en uw eventuele partner (bijvoorbeeld inkomsten uit loondienst, uitkering, alimentatie of de inkomsten die u uit uw eigen bedrijf nog ontvangt. Als u de hoogte van de inkomsten uit uw bedrijf niet exact kunt aangeven, dan vragen wij u om een schatting te maken van de hoogte van de inkomsten.).
 • Een bankafschrift waarop alle vaste lasten staan die u maandelijks moet betalen.

Zodra u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld zult u een overzicht krijgen van welke bewijsstukken u moet uploaden.

Verlenging aanvraag

Als u over de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 al TONK heeft ontvangen, dan kunt u opnieuw een aanvraag doen voor de periode van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021. U hoeft dan alleen maar het formulier in te vullen. U hoeft dus niet opnieuw alle bewijsstukken in te leveren. Als er een wijziging is geweest in uw inkomen of de hoogte van de vaste lasten, moet u daar uiteraard wel bewijsstukken van inleveren, zodat wij de hoogte van de tegemoetkoming kunnen vaststellen.

Nog vragen

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de Tonk. Als u na het lezen van deze informatie toch nog vragen heeft, dan willen wij u vragen om deze per e-mail te stellen. U kunt uw vragen mailen naar vragentonk@cgm.nl.