Controles actieweek spookbewoning

Publicatiedatum: Woensdag 14 juli 2021

In de Actieweek Ondermijning, die van 5 tot 9 juli 2021 plaatsvond, stond een belangrijke vorm van ondermijnende criminaliteit centraal: spookbewoning. Bij spookbewoning staat een woning ‘op papier’ leeg, maar wordt wel bewoond. Soms zijn de bewoners criminelen die onder de radar van de overheid willen blijven en het pand gebruiken voor het vervaardigen van drugs of de opslag van wapens of gestolen goederen. Soms worden woningen bewoond door arbeidsmigranten die worden misleid en uitgebuit. 

In totaal zijn 13 adressen in de gemeente Grave, die op leegstand staan in de BRP (Basis Registratie Personen), gecontroleerd. De resultaten hiervan zijn als volgt:

  • Op 5 adressen is ook daadwerkelijk geen bewoning geconstateerd en komt de situatie overeen met de BRP.
  • Op 1 adres is bewoning vastgesteld en zijn 2 bedrijven gevestigd. Gesproken met de eigenaar. Verzocht om inschrijving van bewoonster op dit adres. Daarnaast zal bekeken worden of de gevestigde bedrijven volgens het bestemmingsplan hier mogen zitten.
  • Op 7 adressen is vermoedelijk wel bewoning aangetroffen. Maar omdat niemand aanwezig was, is onduidelijk wie. Hier zal een vervolgcontrole worden verricht.