Rioolheffing

Gebruikers van eigendommen die direct of indirect zijn aangesloten op het riool zijn aangesloten betalen rioolheffing, Wij gebruiken de inkomsten om de riolering te onderhouden en te vernieuwen. Ook de gemeentelijke zorg voor het hemelwater en het grondwater wordt hiermee betaald. U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen.

Tarief

De aanslag van de gebruiker is afhankelijk van de hoeveelheid geloosd afvalwater. Voor de actuele tarieven ga naar tarieven gemeentelijke belastingen.

Verkoop of verhuizing

Blijft u in de gemeente wonen? Dan blijft de rioolheffing voor gebruikers gelijk en hoeft niet te worden verrekend. Behalve als u bij iemand gaat inwonen die al rioolheffing voor gebruikers  betaalt. Dan verminderen we uw belasting voor de resterende maanden.

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? Dan krijgt u het geld automatisch terug over de maanden dat u niet meer in onze gemeente woont.